Davek na nepremičnine zaobjel 143 bogatašev

Lastniki premoženja večje vrednosti bodo v enem tednu izvedeli, koliko bodo dali državi.

Objavljeno
26. september 2012 20.57
Posodobljeno
27. september 2012 06.00
Portoroz, obala, nepremicnine, parcele, hise, vikendi, ceste
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Odločbe za nepremičninske milijonarje so na poti: davčna uprava je novi nepremičninski davek že odmerila 224 zavezancem. Davek na premoženje večje vrednosti je druga dajatev, pri kateri davčna uprava uporablja novi informacijski sistem, v katerega je najprej vključila DDV.

»Davčna uprava je že izdala 224 odločb o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti: v svežnju je 81 odločb za pravne osebe in 143 odločb za fizične osebe. Hkrati je izdala in odposlala 606 sklepov o ustavitvi odmernega postopka. Preostalih 109 davčnih zavezancev, pri katerih podatke še urejamo, bo odločbe ali pa sklepe prejelo predvidoma do konca prihodnjega tedna,« pojasnjujejo v generalnem davčnem uradu.

O učinkih prve odmere nove dajatve, ki jo je oblast predpisala z zakonom za uravnoteženje javnih financ, je v davčni upravi mogoče izvedeti: »Skupna davčna osnova pri 224 zavezancih znaša 367,29 milijona evrov in skupni znesek odmerjenega davka 1,239 milijona evrov. Nova dajatev se steka v državni proračun.

Do vrednosti prek Gursa

V davčni upravi bodo danes na voljo še nove podrobnosti iz prvega svežnja odločb, denimo, koliko so k 1,238 milijona evrov novega premoženjskega davka prispevali »manjši« lastniki nepremičnin, ki imajo v njih od enega do dveh milijonov premoženja, in koliko bogatejši od njih. Od vrednosti je odvisna tudi obdavčitev, ki znaša 0,5 odstotka ali en odstotek vrednosti nepremičnine, a je davčna obveznost pri prvi odmeri za obdobje od julija do decembra le polovična.

Davčna uprava je vrednosti nepremičnin poiskala v zbirki podatkov Geodetske uprave RS (Gurs), ki jih je ta po popisu določila z množičnim vrednotenjem nepremičnin. Pri odmeri davka za letošnje drugo polletje je upoštevala lastnike in vrednosti, ki so bili v Gursovem registru nepremičnin 1. junija letos. In če je nekdo lastnino pozneje prodal? »Po zakonu za uravnoteženje javnih financ mora davčna uprava upoštevati podatke, kakršni so veljali 1. junija letos,« odgovarja Stojan Glavač iz generalnega davčnega urada.

Zavezanci z milijonskim premoženjem v nepremičninah bodo odmerne odločbe dobili na dom kot priporočeno pošto, tako da jih bodo morali prevzeti osebno od pismonoše ali pozneje na pošti – če ponje ne bodo prišli v petnajstdnevnem roku za vročitev, jih bodo nazadnje našli v domačem nabiralniku. Zavezanec se bo na odločbo lahko pritožil, a ta ne bo zadržala ali odmaknila obveznosti za plačilo. »Sklepe o ustavitvi odmernega postopka bo davčna uprava oddala kot običajno pošto,« dodaja Stojan Glavač.

Davčna uprava je v Gursovem registru nepremičnin našla 939 lastnikov nepremičnega premoženja, vrednega več kot milijon evrov. Pozvala jih je, naj ji vrnejo izpolnjene sezname s podatki o nepremičninah in priložijo dokazila, da je posamezna nepremičnina namenjena poslovni rabi oziroma jo oddaja v odplačni najem. Te nepremičnine so namreč po zakonu in pojasnilih finančnega ministrstva izvzete iz obdavčitve. To torej velja tudi za lastnike posameznike, ki »milijonske« nepremičnine oddajajo. Na poziv davčne uprave je odgovorilo 658 lastnikov.

Kako so obremenjene nepremičnine

V Sloveniji so nepremičnine obremenjene še z drugimi dajatvami, ki se ne začnejo pri milijonski vrednosti.

Kupci novih stanovanj plačajo večinoma 8,5-odstotni davek na dodano vrednost (DDV), za večje površine 20-odstotnega. Prodajalci rabljenih nepremičnin plačajo dvoodstotni davek na promet z nepremičninami. Najstarejša in najbolj razširjena dajatev je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki tudi pripada občinam – lani so iz tega vira dobile 179,079 milijona evrov. Imamo še davek na premoženje za lastnike več kot 160 kvadratnih metrov stanovanjske površine, za lastnike, ki ne živijo v svojem stanovanju, in lastnike počitniških hiš.

Leta 2010 je davčna uprava 197.639 zavezancem odmerila 3,953 milijona evrov davka na premoženje.