Decembrske plače že v evrih

Prvič bodo plače v evrih izplačane za letošnji december, in sicer v januarju 2007. Čeprav bo znesek na videz nižji, pa se višina plač samo zaradi uvedbe nove valute ne sme spremeniti.

Objavljeno
13. december 2006 09.23
Denarci, denarci
Ljubljana - Da bi bil prehod na novo valuto čim lažji, delodajalci svojim zaposlenim že več mesecev prikazujejo plače tudi v evrih. Prvič pa bodo plače v evrih izplačane za letošnji december, in sicer v januarju 2007. Čeprav bo znesek na videz nižji, pa se višina plač samo zaradi uvedbe nove valute ne sme spremeniti.

Delodajalci bodo plače za mesec december 2006 obračunali še v tolarjih, izplačati pa jih bodo morali (v januarju 2007) v evrih. Pri tem bo preračun narejen na podlagi fiksnega tečaja zamenjave.

Vsa plačila dajatev v letu 2007 bodo možna samo v evrih. Seveda bo možno v času dvojnega obtoka (do 14. januarja 2007) plačevati v bankah tudi še s tolarji, vendar bo plačilni promet potekal izključno v evrih, kar pomeni, da bo davčna uprava tudi v teh primerih dobila podatke o plačilih v evrih.

Posebna ureditev velja za davek na izplačane plače, kjer je rok za izplačilo davka šest dni po izplačilu plač. Zato bo ta davek plačan v evrih že za tiste plače, ki bodo izplačane od 25. decembra dalje.
Plače se (ne) smejo spremeniti

Zaradi uvedbe evra se plače ne smejo spremeniti, vsaj zaradi pretvorbe v evre ne. Utegnejo pa se spremeniti, saj začnejo z letom 2007 veljati spremembe v davčni zakonodaji, ki med drugim prinašajo spremenjeno lestvico za obračun dohodnine. Kot je ob sprejemanju novih davčnih zakonov v DZ zagotavljal finančni minister Andrej Bajuk, se bo s povečanjem splošne olajšave ter spremenjeno lestvico za obračun dohodnine davčna obremenitev aktivnih dohodkov fizičnih oseb zmanjšala.

Da državljani lahko doživijo šok zaradi razlike v vrednosti med staro in novo valuto, so sindikati začeli opozarjati že v začetku leta. Delavec, ki je ta mesec prejel plačo v višini 121.300 tolarjev, bo denimo januarja prihodnje leto imel na plačilnem listu zapisanih 505,18 evra. Čeprav sta vrednosti povsem enaki, bo pogled na znesek dal delavcu občutek, da je znesek majhen in da se z njim ne da preživeti, se bojijo v sindikatih. Zato so pripravili številne aktivnosti obveščanja članov sindikata glede prevzema evra.