Do ugodnejšega dobavitelja elektrike z enim telefonskim klicem

Od lanskega leta je zamenjava dobavitelja brezplačna, hitra in preprosta. Z njo je mogoče prihraniti celo enomesečni znesek.

Objavljeno
13. junij 2011 22.05
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Postopek zamenjave dobavitelja električne energije je mogoč od liberalizacije trga z elektriko leta 2007. Po podatkih družbe SODO je distributerja odtlej zamenjalo približno 24.000 gospodinjstev; število zamenjav se v zadnjem času hitro povečuje. Od lanskega leta je zamenjava dobavitelja brezplačna, hitra in zelo preprosta, z njo je mogoče prihraniti celo enomesečni znesek računa.

A najprej je treba izbrati najugodnejšega ponudnika: odjemalec naj preveri svojo porabo na mesec, obračunsko moč in način merjenja (eno- ali dvotarifno), vnese podatke v primerjalnik ponudb na spletni strani agencije za energijo ter ugotovi, kateri ponudnik oziroma kateri paket bi bil zanj najprimernejši.

Dobro je preveriti tudi podrobne pogoje na spletni strani izbranega ponudnika, denimo trajanje pogodbe, odstopne roke in morebitne dodatne akcije.

Od tod je pot zelo preprosta: dovolj je, da izbranemu dobavitelju po telefonu ali elektronski pošti pošljemo osebne podatke (ime, priimek in naslov osebe, ki sklepa pogodbo ali imetnika soglasja za priključitev, če pogodbo sklepa druga oseba) in podatke o porabi oziroma kar kopijo zadnjega računa za elektriko (na katerem so podatki o merilnem mestu, števca pa ni treba odčitavati).

Pri Petrolu lahko vse uredimo kar na bencinski črpalki. Dobavitelj v nekaj dneh po pošti pošlje dva izvoda pogodbe o dobavi, pogodbo podpišemo in izvoda vrnemo po pošti. Dobavitelj nas obvesti o podrobnosti in datumu zamenjave, stari dobavitelj pa nam izda poračun. Hkrati lahko s posebnim obrazcem uredimo tudi plačilo s trajnikom. ZPS opozarja, naj bo potrošnik pri zamenjavi pozoren na višino in vsebino poračuna, posebej pa tudi na pogoje, pod katerimi lahko odstopi od pogodbe s starim dobaviteljem, posebej pri paketnih ponudbah.

Nekaj praktičnih pojasnil:

• Menjava dobavitelja je povsem brezplačna.

• Pri izbiri dobavitelja ni pomembno, kje v Sloveniji živite, izberete lahko katerega koli ponudnika.

• Zaradi menjave dobavitelja ni treba zamenjati opreme, niti sporočiti stanja števca, prav tako ni potreben nikakršen fizični poseg v omrežje.

• Ob zamenjavi nima odjemalec nobenega opravka s starim dobaviteljem.

• Za vzdrževanje števca bo tudi po zamenjavi dobavitelja elektrike skrbelo območno elektropodjetje. V Ljubljani torej Elektro Ljubljana. Ob težavah uporabnik pokliče dobavitelja elektrike, ta pa elektropodjetje. Števce odčitava dobavitelj.

• Stanovalci iste večstanovanjske zgradbe imajo lahko različne dobavitelje električne energije, ker vsako gospodinjstvo, ki ima svoje merilno mesto, lahko samostojno izbira dobavitelja.

• Zamenjava dobavitelja je mogoča tako rekoč vsak mesec, če sedanja pogodbo ni časovno vezana in če je pogodba podpisana do 10. v mesecu.