Dohodnina: marca prvi sveženj izračunov, drugi konec maja

Davčna uprava bo prvi sveženj informativnih izračunov za leto 2010 oddala 
31. marca, drugega 31. maja. Vračila dohodnine bo predvidoma 27. maja in 27. julija.

Objavljeno
15. marec 2011 07.42
Posodobljeno
15. marec 2011 07.42
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Davčna uprava že opravlja odmero dohodnine za leto 2010. Na generalnem davčnem uradu ocenjujejo, da bo informativne izračune za preteklo dohodninsko leto dobilo skoraj milijon zavezancev. Izračune bo davčna uprava tako kot lani izdala v dveh svežnjih, prvega predvidoma konec marca in drugega konec maja, znani so tudi roki za vračilo in doplačilo dohodnine. Zavezanci bodo pred dokončno odmero dohodnine informativne izračune pregledali in davčno upravo z ugovori nanje obvestili o napakah in pomanjkljivostih.

Zavezanci z obdavčljivimi dohodki, ki do 15. junija ne dobijo informativnih izračunov, so po zakonu o davčnem postopku do 1. avgusta dolžni sami oddati dohodninsko napoved na obrazcu Napoved za odmero dohodnine za leto 2010. Za preteklo dohodninsko leto so iz obdavčitve izvzeti kosmati dohodki do 3100,17 evra, kolikor znaša splošna olajšava, ki pripada vsem zavezancem. Prvi sveženj informativnih izračunov bo davčna uprava izdala zadnji dan marca, v četrtek – na njih bo torej kot datum odpreme natisnjen datum 31. marec. Pri tem svežnju se bo rok za ugovor iztekel 3. maja, predvideni datum za vračilo dohodnine bo 27. maj in predvideni rok za doplačilo dohodnine 2. junij. Drugi sveženj informativnih izračunov namerava davčna uprava izdati v torek, 31. maja. Pri tej skupini zavezancev se bo rok za ugovor iztekel 30. junija, predvideni datum za vračilo dohodnine je 27. julij in rok za doplačilo dohodnine 1. avgust. Predvideni datumi in roki za vračilo in doplačilo dohodnine veljajo za zavezance, ki izračunom ne bodo ugovarjali.

Do olajšave je mogoče 
tudi z ugovorom

Davčna uprava je informativne izračune prvič izdala pred tremi leti za obdavčitev dohodkov iz leta 2007. Odtlej je veljalo, da v prvem svežnju informativnih izračunov ni bilo zavezancev, za katere davčna uprava marca še nima vseh podatkov, na primer tistih z dejavnostjo, ki do 31. marca davčni upravi šele poročajo o dohodkih iz dejavnosti. V prvem svežnju doslej tudi ni bilo zavezancev, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, ampak le tisti, ki te olajšave niso uveljavljali: davčna uprava najprej preveri, ali bodo z ugovorom na izračun olajšavo uveljavljali tudi zavezanci, ki je med letom niso, in tako nove podatke lahko primerja s tistimi, ki so olajšavo uveljavljali bodisi med letom bodisi naknadno z vlogo o uveljavljanju olajšave v informativnem izračunu.

Kadar olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana zahtevata dva ali več zavezancev, ki imajo do nje pravico, jo namreč davčna uprava porazdeli mednje v enakih deležih, če se o delitvi ne dogovorijo sami. Vsekakor je mogoče olajšavo za vzdrževane družinske člane še vedno uveljaviti z ugovorom na informativni izračun dohodnine, kar je tudi zadnja priložnost: na odločbo o odmeri dohodnine, ki jo davčna uprava izda po ugovoru, se zaradi olajšave za vzdrževane družinske člane ni mogoče znova pritožiti. Davčna uprava je do 7. februarja letos dobila 198.890 vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane že v informativnem izračunu, s katerimi so ji vlagatelji sporočili, da nameravajo olajšavo pri odmeri dohodnine uporabiti drugače, kakor so jo med dohodninskim letom.

Pri odmeri dohodnine za leto 2010 bo davčna uprava prvič upoštevala novo merilo pri olajšavi za vzdrževane otroke, ki so starejši od 18 let – njihova lastna sredstva za preživljanje. Na predlog vlade je namreč državni zbor leta 2009 zakon o dohodnini dopolnil tako, da je olajšava za polnoletne otroke povezana z njihovimi lastnimi sredstvi. Tako zdaj velja, da bo pri otroku, starejšemu od 18 let, ki ga starši po zakonu o dohodnini kljub polnoletnosti lahko vključijo med vzdrževane družinske člane, veljala dodatna omejitev: olajšavo zanj bodo lahko uveljavili, če v dohodninskem letu ni imel »lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 2287,48 evra«. Za lastni dohodek ne štejejo družinska pokojnina, dohodki, izplačani študentom in dijakom prek pooblaščenih servisov, štipendije ter dohodki, ki so iz obdavčitve izvzeti po 22. in 29. členu zakona o dohodnini.