Država bo izdala za milijardo evrov zakladnih menic

Sredstva iz zadolževanja bodo namenjena servisiranju državnega dolga v začetku leta 2012. 

Objavljeno
17. november 2011 13.54
Posodobljeno
17. november 2011 13.54
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si
Ljubljana - Vlada je v konec lanskega decembra sprejeti program financiranja letošnjega državnega proračuna zapisala možnost zadolževanja z 18-mesečnimi zakladnimi menicami v višini do ene milijarde evrov. Razmere na finančnih trgih so namreč zaostrene in se bodo skupaj z dolžniško krizo območja evra predvidoma nadaljevale tudi v začetku leta 2012, piše STA.

Sredstva iz zadolževanja z 18-mesečnimi zakladnimi menicami v letošnjem decembru bodo namenjena servisiranju državnega dolga v začetku leta 2012 in bodo predstavljala predfinanciranje odplačil dela glavnic državnega dolga naslednjih dveh proračunskih let. Na ta način se zmanjšuje tveganje refinanciranja glavnic državnega dolga, ki zapadejo v začetku leta 2012, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

S spremembami programa financiranja državnega proračuna se spreminja maksimalni dovoljeni obseg zadolževanja v letu 2011, in sicer na 4,3 milijarde evrov. Z zadolžitvijo z 18-mesečnimi zakladnimi menicami v višini ene milijarde evrov bi bila skupna zadolžitev države v letu 2011 nižja od te številke: znašala bi dobre štiri milijarde evrov, s tem pa bi dolg državnega proračuna predstavljal 42,5 odstotka BDP.

Država je letos izdala dve državni obveznici v skupni višini tri milijarde evrov ter trimesečne zakladne menice z zapadlostjo v letu 2012 v višini 28,2 milijona evrov.