Dve različici zapisa evropske valute

S prevzemom evra se bomo državljani Slovenije pogosto srečali z zapisom nove valute tudi v nekoliko spremenjeni različici, in sicer z u-jem - kot euro.

Objavljeno
18. december 2006 09.27
Ljubljana - S prevzemom evra se bomo državljani Slovenije pogosto srečali z zapisom nove valute tudi v nekoliko spremenjeni različici, in sicer z u-jem - kot euro. Pravilni sta obe - tako evro kot euro - pravzaprav je druga obvezna pri uporabi v zakonih in drugih pravnih predpisih. Evropska centralna banka (ECB) namreč vztraja, da bi morali ime valute pisati v vseh državah enotno. V vsakdanji uporabi pa lahko v Sloveniji še naprej pišemo ime valute z v-jem, torej evro.

Voditelji držav članic EU so enotno ime za evropsko valuto izbrali decembra 1995 v Madridu. Dogovorili so se, da bo v veljavi zapis euro v vseh članicah, odstopanja pa niso dovoljena. Izjema je Grčija, ki uporablja drugo abecedo. Težava se je pojavila z vstopom novih članic 1. maja 2004, saj si je Slovenija poleg Latvije, Litve in Madžarske prizadevala, da bi bil mogoč nacionalni zapis evra, a so ostale članice vztrajale pri enotnem zapisu.

Zato so oktobra 2004 na pobudo nekaterih novih članic sprejeli kompromis glede zapisa imena skupne evropske valute. Slovenija je pisanje imena evro z u-jem sprejela, ker gre za lastno ime valute in ker se že uporablja v vsej zakonodaji EU, vztrajala pa na pravici do sklanjanja po nacionalnih pravilih.

V zakonu o uvedbi evra, ki velja od novembra, je tako določeno, da se mora v zakonih in drugih pravnih predpisih beseda evro v vseh sklonih nadomestiti z besedo euro v ustreznem sklonu. V vsakdanjem življenju, uradni in siceršnji javni rabi ter poslovanju pa se lahko evro v Sloveniji še vedno piše z v-jem.