Na voljo sredstva za inovativne e-storitve

Za razvoj e-storitev na voljo trije milijoni evrov nepovratnih sredstev.

Objavljeno
20. september 2012 12.25
Posodobljeno
20. september 2012 13.22
jsu*supervizor
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si
Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo sklep o potrditvi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014. V okviru razpisa bodo za razvoj e-storitev in spodbujanje vlaganj v raziskovanje na razpolago trije milijoni sredstev nepovratnih sredstev, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,55 milijona evrov..

Javni razpis je namenjen spodbujanju vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju e-storitev in s tem spodbujanje gospodarstva k uveljavljanju novih organizacijsko-razvojnih in poslovnih konceptov. To bo poleg inovativnega tehnološkega razvoja pripomoglo tudi k hitrejšemu izhodu iz gospodarske krize, menijo na ministrstvu.

Z javnim razpisom bo spodbujeno oblikovanje učinkovitih razvojnih skupin in sodelovanje med gospodarstvom, institucijami znanja in uporabniki. Nova razvojna okolja naj bi omogočila višja vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kar naj bi pospešilo razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji.