Evrolist za ekoživila

Logotip je obvezen na vseh predpakiranih ekoloških prehranskih izdelkih v EU, ne pa tudi na nepakiranih in uvoženih.

Objavljeno
16. julij 2012 13.34
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič
Ljubljana – Evropska komisija je vse države članice spomnila, da se je z začetkom letošnjega julija končalo dveletno prehodno obdobje za uskladitev z novimi pravili označevanja ekoloških prehranskih izdelkov.

To pomeni, da je ekološki logotip obvezen na vseh predpakiranih ekoloških prehranskih izdelkih v državah članicah Evropske unije, ki so bili proizvedeni v eni od držav članic EU in ustrezajo zahtevanim standardom. Uporaba logotipa EU pa je še vedno neobvezna za nepakirane in uvožene ekološke izdelke. Poleg oznake EU je tako še vedno dovoljena uporaba drugih zasebnih, regionalnih ali nacionalnih logotipov. Ekološki logotip EU »Evrolist« je bil sicer predstavljen in za enotno označevanje uveljavljen 1. julija 2010, vendar je bilo nosilcem dejavnosti omogočeno dveletno prehodno obdobje pred obvezno uvedbo na vseh izdelkih.

Ekološka označba na izdelku kaže, da je proizvod popolnoma skladen z evropskim standardom za ekološko kmetovanje. Ob označbi kot novim sredstvom za prepoznavanje ekoizdelkov pa sta obvezni tudi šifra certifikatnega organa v standardizirani obliki in navedba kraja gojenja kmetijskih surovin, ki sestavljajo izdelek. Uporaba evropskega logotipa za ekološko pridelana živila ne izključuje nadaljnje uporabe oznak različnih nacionalnih organizacij in združenj, ki lahko pomenijo še višji standard, kot ga zahteva EU. Cilj nove označbe sta krepitev zaupanja potrošnikov in spodbujanje evropskega ekološkega sektorja, ki mora pri proizvodnji in prodaji ekoloških živil upoštevati strog postopek certifikacije.

Zaradi čedalje večjega povpraševanja po ekološko pridelanih živilih se povečuje tudi zanimanje za ekološko kmetovanje. Konvencionalni pridelovalci, ki se želijo preusmeriti v ekološko pridelavo, morajo najprej skozi obdobje preusmeritve, ki traja najmanj dve leti, preden lahko začnejo pridelovati ekološke kmetijske proizvode. Če želijo pridelovati konvencionalne in ekološke pridelke, morajo ta načina pridelave jasno ločiti na vseh ravneh proizvodnje. Kmetje in predelovalci morajo spoštovati ustrezne predpise, so pod nadzorom organov ali oblasti EU, ki zagotavlja, da izpolnjujejo predpise ekološke zakonodaje.

Znak EU za ekološko kmetijstvo in znaki držav članic EU se uporabljajo, za dopolnitev označevanja in povečanje prepoznavnosti ekološke hrane in pijače za porabnike. Tako so potrošniki, ki kupijo živila, označena z znakom EU, lahko prepričani, da je bilo najmanj 95 odstotkov sestavin izdelka pridelanih ekološko, da izdelek zadovoljuje predpise uradnega kontrolnega sistema, da je prišel v zaprti embalaži neposredno od pridelovalca, predelovalca ali pripravljavca, da nosi ime pridelovalca, predelovalca, pripravljavca ali prodajalca ter ime in šifro nadzornega organa.