Gospodarski izzivi, 24. september

Banka Slovenije in ministrstvo za finance o družbi za upravljanje terjatev bank.

Objavljeno
21. september 2012 21.21
suhadolnik denar
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si

Ljubljana - Danes se bodo sestali predstavniki Banke Slovenije in ministrstva za finance. Razpravljali bodo o predlogu zakona za zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema, ki predvideva ustanovitev posebne družbe za upravljanje terjatev bank in ga je vlada sprejela prejšnji četrtek.

Družba, ki bo upravljala s terjatvami bank, bo imela po predlogu zakona enotirni sistem upravljanja, torej upravo, v kateri bodo trije izvršni in štirje neizvršni direktorji. Neizvršne direktorje bo imenovala vlada na svoj predlog in predlog Banke Slovenije, izvršne direktorje pa bodo imenovali neizvršni, ki bodo imeli tudi vlogo nadzora.

Poglavitni predvideni ukrep je prenos terjatev na sklad, ki ne bo avtomatičen, temveč bo o njega lahko prišlo le na pobudo družbe, same banke ali Banke Slovenije. Predlog zakona dopušča tudi izdajanje poroštev države za ta namen v višini do štirih milijard evrov.

Sklad bo namreč slabe terjatve od bank odkupoval tako, da bo izdal obveznice z državnim poroštvom. Banke bodo namesto slabih terjatev dobile dobro terjatev, torej obveznico, za katero bo jamčila država. Ta bo bankam tudi omogočila refinanciranje pri Evropski centralni banki.