Gradbena dejavnost se še vedno zmanjšuje

Včasih je naše gradbeništvo raslo najhitreje v EU, zdaj najhitreje nazaduje.

Objavljeno
14. september 2012 19.43
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Ljubljana – Gradbena dejavnost v Sloveniji še naprej nazaduje. Julija je bila po podatkih državnega statističnega urada 18 odstotkov manjša kot pred letom in 41 odstotkov manjša kot v povprečju leta 2005.

Vrednost del na stavbah se je v tem času znižala za 53 odstotkov, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila v primerjavi s povprečjem leta 2005 nižja za približno 32 odstotkov, kar vse pritrjuje ocenam, da se je gradbena dejavnost zaradi krize zmanjšala na raven izpred več kot desetih let. Tudi hitro napredovanje te dejavnosti, ki velja za enega od nosilcev gospodarske rasti, ob morebitnem naglem izboljšanju gospodarskih razmer, v kar je sicer težko verjeti, ne bo mogoče, saj je večina pomembnih gradbenikov propadla, med preostalimi pa se jih veliko ubada s težavami in izgubami, nekateri so že nesolventni, v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi.

Tudi podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih za prihodnje novogradnje ne vlivajo optimizma. V drugem četrtletju so jih namreč izdali 30 odstotkov manj za gradnjo novih stavb in 28 odstotkov manj za gradnjo stanovanj.

V visokokonjunkturnih časih je gradbeništvo pri nas raslo najhitreje v Evropski uniji, zdaj pa smo med državami, v katerih najbolj nazaduje. V zdajšnjih razmerah nazaduje tudi v EU, vendar veliko bolj zmerno kot pri nas, kjer so se zaradi pomanjkanja denarja ustavila dela na številnih gradbiščih, zaradi padca življenjskega standarda pa je zelo težko prodati tudi že zgrajena stanovanja.

Toda po podatkih državne statistike so bili gradbeni stroški za stanovanja v letošnjem drugem četrtletju kar 3,6 odstotka manjši kot v prvem. Na to so najbolj vplivale nižje plače zaposlenih v gradbeništvu, saj so se stroški dela zmanjšali za desetino, stroški materiala pa so se nekoliko povečali. Vsi gradbeni stroški za stanovanja so bili v drugem četrtletju več kot četrtino večji od povprečja leta 2005.