HSE prvo polletje uspešno kljub vremenu

Kljub daljšemu sušnemu obdobju in posledično slabi hidrologiji so presegeli zastavljene cilje.

Objavljeno
17. september 2012 19.04
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si

Ljubljana - Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je kljub izjemno neugodnim vremenskim razmeram, ki jih je zaznamovalo daljše sušno obdobje in posledično slaba hidrologija, v prvem polletju letošnjega leta posloval dobro in presegel zastavljene cilje.

V prvem polletju letošnjega leta je HSE prodal 15 TWh električne energije, kar je za 17 odstotkov več v primerjavi z načrtovanimi količinami in za 27 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Takšen rezultat je predvsem posledica večjih nakupov na tujem trgu, ki so bili potrebni zaradi že omenjenih zaostrenih vremenskih pogojev.

Tudi doseženi čisti prihodki od prodaje od januarja do junija za 21 odstotkov presegajo načrtovane in znašajo 944 milijonov evrov, kar je hkrati 41 odstotkov več od realiziranih prihodkov v enakem obdobju preteklega leta.

Čisti dobiček HSE v šestih mesecih letošnjega leta je sicer nekoliko nižji od načrtovanega in znaša 13 milijonov evrov, kar je 71 odstotkov načrtovanega za to obdobje. Razloge gre iskati v nižjem rezultatu iz poslovanja (slaba hidrologija, neobratovanje HE Avče, nedoseganje polnih moči v TEŠ in TET). Da bi doseganje tržnih in poslovnih ciljev HSE ostala v okviru zastavljenih, so sprejeli številne ukrepe za racionalizacijo stroškov.

»Dejstvo je, da je imel zamik pri pridobitvi državnega poroštva za financiranje investicije v nadomestni blok 6 TEŠ za neizogibno posledico povečanje zadolževanja HSE. Poslovodstvo družbe si že celo leto prizadeva zagotavljati optimalno likvidnost poslovanja, nadzorniki pa skrbno bdimo nad njihovimi potezami. Lahko rečem, da je bilo sodelovanje uspešno in da HSE še naprej ostaja ena najuspešnejših slovenskih družb,« pravi Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Nadzorni svet HSE je na današnji seji obravnaval in potrdil tudi Noveliran investicijski program, Revizija 5 (NIP 5) za postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ. NIP 5 bo v nadaljnjo obravnavo poslan pristojnim organom.