Julija višje trošarine in dražje cigarete

Zaradi luknje v proračunu se bodo cigarete podražile tudi oktobra letos in januarja prihodnje leto.

Objavljeno
07. junij 2012 21.07
Posodobljeno
07. junij 2012 21.07
Nejc Gole, 
Božena Križnik, gospodarstvo
Nejc Gole, 
Božena Križnik, gospodarstvo

Ljubljana – Namesto oktobra se bodo cigarete podražile že 1. julija, je danes odločila vlada. A ne bo ostalo samo pri tem: zaradi luknje v proračunu se bodo cigarete namreč kljub vsemu podražile tudi oktobra letos in januarja prihodnje leto.

V skladu z evropsko tobačno direktivo morajo članice EU najpozneje do 1. januarja 2014 trošarino za cigarete določiti pri najmanj 90 evrih za tisoč kosov. Po veljavnem zakonu bi Slovenija ta cilj dosegla oktobra, po novem predlogu pa ga bo že julija.

Vpliv na končno maloprodajno ceno po pričakovanju finančnega ministra Janeza Šušteršiča ne bo velik, zavojček se bo podražil za predvidoma 10 centov. Cene cigaret so sicer pri nas med nižjimi v Evropi.

Novela zakona predvideva še dve podražitvi trošarin, in sicer 1. oktobra na 94 evrov za tisoč kosov cigaret in 1. januarja prihodnje leto na 97 evrov za tisoč cigaret. S tem se bo državni proračun letos povečal za štiri milijone evrov, prihodnje leto pa za osem milijonov evrov, je dejal Šušteršič in dodal, da postopen dvig trošarin bistveno ne bo vplival na prodajo cigaret.

Cestninjenje še naprej po starem

Vlada je danes poslušala tudi poročilo o uvajanju elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku za vozila nad 3,5 tone ter pooblastila ministrstvo za infrastrukturo in prostor za koordinacijo in nadzor postopkov, ki jih bo s tem v zvezi izvajal Dars. Po besedah ministra Zvonka Černača po seji vlade mora biti sistem skladen s tehničnimi zahtevami EU, njegova vzpostavitev pa ne sme predstavljati dodatne enkratne finančne obremenitve Darsa.

Ker je bilo na lanski mednarodni razpis za vzpostavitev sistema vloženih več revizijskih zahtevkov, zato bi se roki podaljšali in projekt podražil (nadaljnje zadolževanje Darsa za ta namen pa ne pride v poštev), je vlada razpis ustavila. Minister Černač je danes povedal, da bo nadaljevala postopke tako, da bo zagotovila vzpostavitev sistema na v svetu znani način: da se cestnina poplačuje s samo uporabo, in ne na podlagi enkratnega odliva. Za cestninjenje osebnih vozil še naprej ostajajo nalepke kot prehodna rešitev – dokler o tem ne bo sprejeta enotna odločitev na ravni EU.

Minister Černač je pojasnil tudi sprejeto vladno novelo uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije. Z njo država znižuje podpore za fotovoltaične proizvodne naprave. Javna agencija za energijo je namreč ugotovila, da se zaradi znižanja cen fotovoltaične tehnologije naložba v elektrarno pri sedanji višini podpore povrne že v sedmih letih, medtem ko se podpora zagotavlja petnajst let od prejetja odločbe. Vlada je znižala podporo za naprave, katerih strošek v povprečju ne presega 1800 evrov za kW instalirane moči na stavbah ali 1600 evrov za kW instalirane proizvodne naprave na tleh na 197,55 evra za MWh za prvo in 176,55 evra za MWh za drugo vrsto fotovoltaičnih proizvodnih naprav. Sprememba velja za naprave, nameščene po 1. juliju letos.