Kmalu donacije iz dohodnine

Durs bo do konca tedna na račune upravičencev izplačal njihove deleže za leto 2011.

Objavljeno
17. september 2012 22.18
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Z jesenskim izplačilom bodo prejemniki donacij dobili 3,7 milijona evrov, največ Karitas. Vlada je Dursu zagotovila 500 tisočakov, ki so manjkali.

Davčna uprava je pretekli teden izračunala, da bo morala do 20. septembra na transakcijske račune upravičencev do donacij nakazati 3,733 milijona evrov. Izkazalo se je, da ima po veljavnem proračunu oziroma po zakonu za uravnoteženje javnih financ za jesensko izplačilo premalo denarja, zato ji je vlada iz tekoče proračunske rezerve odmerila še 500.000 evrov. Na Generalnem davčnem uradu je mogoče izvedeti, da bodo nakazila opravili do konca tedna vsem upravičencem hkrati: »Nakazali bomo sredstva tistih donatorjev, pri katerih je odmera dohodnine za leto 2011 postala dokončna. Teh je velika večina, saj je bilo ugovorov proti informativnim izračunom le 4,2 odstotka, pa še od teh je velik delež že rešenih.«

Vlada ugotavlja, da bi vlada kršila zakonske obveznosti, če prejemniki donacij denarja ne bi dobili do predvidenega roka, o »primanjkljaju« na računu za izplačilo pa pojasnjuje: »Ob pripravi proračuna natančnih izračunov ni mogoče narediti, saj se vsak rezident zavezanec za plačilo dohodnine lahko samostojno odloči, da bo 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenil za financiranje namenov, določenih v tem zakonu.« Z nakazilom iz tekoče rezerve je vlada torej zagotovila, da bodo septembrsko nakazilo dobili vsi upravičenci.

Po zakonu o dohodnini ima vsak zavezanec za ta davek pravico določiti, komu naj davčna uprava odmeri največ 0,5 odstotka dohodnine, ki mu jo je davčna uprava odmerila z odločbo – donacijo sme razdeliti med več prejemnikov, a skupaj ne več kot 0,5 odstotka. Prejemnike lahko izbira z uradnega seznama, ki ga objavlja in dopolnjuje ministrstvo za finance. Za donacije iz dohodnine za leto 2011 je 327.856 ali 32,61 odstotka zavezancev izbralo 4011 prejemnikov. Tudi pri odmeri davka za leto 2011 je bila na vrhu seznama prejemnikov Slovenska karitas, ki so ji zavezanci iz dohodnine namenili približno 157.542 evrov, na drugem mestu Rdeči noski s 84.970 evrov donacij in na tretjem mestu Unicef Slovenija z 82.677 evrov donacij.

Po uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije davčna uprava štirikrat na leto nakaže deleže upravičencem: do 20. dne v marcu, juniju, septembru in decembru, pretežni delež z jesenskim nakazilom.