Menedžerji so za večjo prožnost zaposlovanja

Na kongresu Združenja Manager so govorili o tem, kako spremeniti delovno zakonodajo, prežeto z ostanki dogovorne ekonomije.

Objavljeno
27. september 2012 22.16
Boris Šuligoj, koper
Boris Šuligoj, koper
Portorož – Slovenija ima v Evropi največ mladih, ki so zaposleni za le določen čas, je na današnjemkongresu Združenja Manager v Portorožu opozoril Peter Pogačar, direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela.

Krivdo za to je pripisal dvojnosti trga dela, ki naj bi bila glavni krivec, da je 20.000 visoko izobraženih mladih Slovencev »izginilo iz slovenskih statistik«. Dvojnost trga dela je v tem, da je ena skupina državljanov obsojena na zelo prožno obliko zaposlovanja za določen čas, druga skupina pa je togo zaščitena v zaposlitvah za nedoločen čas. »To ni samo vprašanje dialoga med delodajalci in sindikati, to je problem družbe v celoti, saj pomeni nižji potencial zaslužka, večjo možnost ponavljajoče se brezposlenosti in nižje pokojninske pravice v prihodnosti,« je dejal Peter Pogačar in pojasnil, da je zamisel enotne pogodbe zaposlitve za nedoločen čas nastala v evropski komisiji, vendar tistega predloga ni mogoče uvesti v nobeno državo, ker je tako drastična. Hkrati je prosil za konstruktivno dopolnjevanje novega zakona o delovnih razmerjih.

Sonja Šmuc iz Združenja Manager pa je naštela, za kaj se zavzemajo menedžerji, ki sebe vidijo kot vez med zaposlenimi in delodajalci. »Zavzemamo se za večjo prožnost zaposlovanja, vendar za sočasno prilagoditev davčne zakonodaje. Izrekli smo se proti enotni pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Predlagamo, da se dodatek za delovno dobo spremeni v dodatek za stalnost in da se 31.12. 2012 zamrznejo dosežene pravice. Predlagamo ukinitev možnosti vrnitve (reintegracije) delavca po sklepu sodišča na delovno mesto, vendar naj se določi ustrezna odškodnina, ki jo je treba plačati zaposlenim, ki so neupravičeno ostali brez dela,« je povedala Sonja Šmuc.

Menedžerji bi dodali med odpovedne razloge še razlog neustreznosti. Slovenija pa naj se odpove mednarodni konvenciji ILO 158, ki določa, da je pri vsaki odpovedi treba pojasniti razlog odpovedi. Milan Lukič, predsednik združenja delodajalcev, pa je menil, da je sedanja delovna zakonodaja prežeta z ostanki dogovorne (socialistične) ekonomije, ne pa tržne ekonomije, ki bi nas izenačila s preostalo Evropo.