Mladi vendarle s kopico prednosti

Kateri so poklici, kjer je iskalcev zaposlitve precej več, kakor je zanje možnosti na trgu dela?

Objavljeno
07. oktober 2012 12.18
Mateja Gruden, Nedelo
Mateja Gruden, Nedelo

Od januarja do septembra letos se je na zavod za zaposlovanje prijavilo 1579 diplomantov, iskalcev prve zaposlitve, največ ekonomistov, sledili so jim učitelji in vzgojitelji, družboslovci, diplomanti s področja zdrav­stva, pravniki in jezikoslovci. Do konca prejšnjega meseca pa se je v tem letu po podatkih zavoda zaposlilo 14.104 mladih brezposelnih oziroma starih do vključno 29 let. Na zaposlitev so v povprečju čakali 6,9 meseca.

Kateri so poklici, kjer je iskalcev zaposlitve precej več, kakor je zanje možnosti na trgu dela? Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je, ugotavljajo na zavodu, predvsem posledica gospodarskega prestrukturiranja in prevelikega vpisa v posamezne izobraževalne smeri. Poleg tega so se zaradi povečevanja brezposelnosti po osamosvojitvi mladi vključevali v terciarno izobraževanje (VI. stopnja ali več) in s tem odlagali vstop na trg dela na poznejše obdobje, zaradi česar se je povečalo število diplomantov z izobrazbo, ki je bila v neskladju s povpraševanjem delodajalcev na trgu dela. Med poklici, kjer je povpraševanje po zaposlitvah precej večje kot ponudba, so še zlasti poklici s področja humanistike in družboslovja. »Precej velika je tudi brezposelnost med poklici s področij ekonomije, prava in vzgoje ter izobraževanja, kjer gre za veliko povpraševanje, vendar na drugi strani tudi za veliko ponudbo.« Na terciarni ravni pa po drugi strani primanjkuje predvsem medicinskega kadra ter delavcev z znanji naravoslovja in informacijske tehnologije.

»Med brezposelnimi s terciarno izobrazbo so večinoma mladi, iskalci prve zaposlitve brez delovnih izkušenj, z nezadostnimi informacijami o trgu dela ter nezadostnimi veščinami iskanja zaposlitve,« ugotavljajo na zavodu. »Večinoma se zaposlujejo za določen čas, velikokrat na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi, zato je zanje značilno pogosto prehajanje iz zaposlitve v brezposelnost.«

Na zavodu, kar zadeva zaposlovanje mladih, so razmeroma optimistični: »Mladi imajo na trgu dela, čeprav še nimajo delovnih izkušenj, številne prednosti, kot so njihova izobrazba, prožnost, pripravljenost prilagajati se delovnim procesom, sposobnost hitrega učenja ter pridobivanja novih znanj in veščin. Poleg tega znajo biti bolj izvirni in polni svežih idej, zato jim svetujemo, da se delodajalcem predstavijo z izvirnimi načini iskanja zaposlitve.«

Pa trendi?Na zavodu pojasnjujejo, da je zaradi negotovih gospodarskih razmer težko podati konkretno napoved za prihodnje mesece ali celo leto. Glede na sedanja gibanja pa pričakujejo, da bo rast brezposelnosti v zadnjih treh mesecih tega leta izrazitejša - kot posledica prenehanja zaposlitev za določen čas in odpuščanj. »Menimo, da povpraševanje delodajalcev po delavcih v prihodnjih mesecih ne bo preseglo lanskega. Še naprej bodo prevladovale začasne zaposlitve, prav tako ne bo večjih sprememb v vrsti iskanih delavcev. Predvidevamo, da bo na račun zaposlitev za določen čas največ zaposlovanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini, prometu, gostinstvu in v gradbeništvu zaradi izvajanja storitev v tujini. Iskani bodo strokovnjaki s področij tehnike, informacijske tehnologije, zdravstva (na možnost zaposlovanja zadnjih bodo verjetno vplivali varčevalni ukrepi - omejevanje stroškov v zdravstvu). Precej manj možnosti bo za zaposlovanje v javni upravi in obrambi, na področjih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter na področju poslovanja z nepremičninami.«