Na Finskem glede privatizacije ni konflikta

Markku Tapio o upravljanju državnih naložb: Politiki so se nevmešavanja v podjetja naučili polagoma.

Objavljeno
10. oktober 2012 21.15
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Na Finskem je država lastnica približno desetine borznih družb oziroma več kot 50 podjetij. Kulturo korporativnega upravljanja državnih družb, ki jo imajo zdaj, so gradili kar 20 let, je povedal Markku Tapio, svetovalec iz sektorja za upravljanje premoženja v kabinetu finskega predsednika vlade.

Upravljanje podjetij v državni lasti na Finskem ni popolnoma centralizirano. Zakaj ne?

Podjetja, ki poslujejo tržno, so centralizirana v enoti kabineta predsednika vlade, portfeljske naložbe pa smo prenesli na holdinško družbo Solidium, saj v teh naložbah država nima strateškega interesa. Nekatere deleže, ki imajo določeno politično poslanstvo, upravljajo kar ministrstva. Strateške deleže je država obdržala, zato da družbe ohranijo sedež na Finskem. Vsa ta podjetja pa so upravljana v skladu z našimi smernicami. Solidium je bil ustanovljen pred petimi leti in vlada zdaj od njega dobiva prihodke od prodaje državnih deležev.

Poudarili ste, da se država ne vmešava v delo nadzornih svetov in poslovanje družb. Kako ste to dosegli?

Politiki na Finskem so se tega naučili polagoma. Gre za spremembo kulture. Ministri razumejo, da vmešavanje ni dopustno. Včasih, če se zgodi kaj slabega, nastane pritisk javnosti in ji moramo pojasnjevati, zakaj ni mogoče posegati v poslovanje družb, saj se država vede kot drugi lastniki.

Kako pa je s prejemki nadzornih svetov in uprav v državnih podjetjih na Finskem? So omejeni ali ne?

Vsaka vlada določi svoja merila za to. Tudi sedanja jih je in ta predvidevajo določene omejitve, vendar na tržni ravni. Za uveljavitev teh omejitev je odgovoren upravni odbor. Če tega ne spoštuje, ga vlada lahko zamenja.

Kako na Finskem določate, kaj prodati in kaj ne? Ima Solidium pri prodaji proste roke?

Ja, ima, če je za to dobil mandat vlade. Po naši zakonodaji parlament sprejme poseben akt za vsako podjetje, kjer bomo deleže znižali pod 50 odstotkov. Potem o tem odloča vlada oziroma državni svet. Pri nas vedno govorimo o privatizacijskem procesu ne o programu s političnim ciljem. Na Finskem glede tega nimamo političnega konflikta.