Največ kreditov SID banke za internacionalizacijo podjetij

V prvem polletju je SID banka s 433 milijoni evrov financirala približno petsto slovenskih družb.

Objavljeno
18. september 2012 18.12
Posodobljeno
18. september 2012 21.00
Ljiljana Đerić, gospodarstvo
Ljiljana Đerić, gospodarstvo
Ljubljana - SID banka je v prvem letošnjem polletju s 433 milijoni evrov financirala približno petsto slovenskih družb, med katerimi je bilo 84 odstotkov malih in srednje velikih podjetij. Od teh jih je polovica pridobila kredite za namen spodbujanja podjetništva, preostala polovica pa za razvojne, izvozne, okoljevarstvene, energijske in druge namene.

Po vrednosti je največji delež odobrenih kreditov, to je 54 odstotkov oziroma 235 milijonov evrov SID banka namenila za spodbujanje internacionalizacije družb; 18 odstotkov posojil (79 milijonov evrov) je odobrila za poslovanje malih in srednje velikih podjetij, šestino za razvoj, raziskave in inovacije, devet odstotkov za okoljske in
energijske projekte, ostalo pa za spodbujanje regionalnega razvoja in infrastrukturo.

Kot zelo uspešen pa se je izkazal tudi novi program neposrednega financiranja tehnološko-razvojnih projektov, v okviru katerega je SID banka doslej podjetjem odobrila za 95 milijonov evrov posojil. Gre za kombinacijo lastnih in proračunskih sredstev. Za to je zagotovljenih 150 milijonov evrov; od tega je SID banka zagotovila sto milijonv evrov lastnih sredstev, pridobljenih z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki – EIB, 50 milijonov evrov pa je proračunskega denarja. Tako lahko dobijo podjetja razvojne kredite po nižjih obrestnih merah.

Sicer pa so se v SID banki tudi v minulem polletju, kot pravijo, trudili  zagotoviti čim večjo regionalno razpršenost. Tako so četrtino povratnih sredstev SID banke v prvem polletju prejele družbe iz savinjske regije, 24 odstotkov podjetja iz osrednjeslovenske regije, 14 odstotkov slovenska podjetja v tujini, 11 odstotkov podravske družbe, po šest odstotkov gorenjske in goriške družbe, tri odstotke pa pomurska podjetja. Dobra polovica kreditov (238 milijonov evrov) je bila namenjena podjetjem iz predelovalne dejavnosti, desetina (42 milijonov evrov) družbam, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem in popravili motornih vozil, 23 milijonov evrov podjetjem s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 18 milijonov družbam iz finančne in zavarovalniške dejavnosti, preostalih 113 milijonov evrov kreditov pa družbam iz drugih dejavnosti.