Navdušenje nad evrom v Evropi upada

Pet let po uvedbi evra je navdušenje nad skupno valuto najmanjše doslej. Najbolj so z njim zadovoljni na Irskem, najmanj na Nizozemskem.

Objavljeno
18. december 2006 18.13
Skupni evropski denar Evro
Bruselj - Skupna evropska valuta v območju evra pet let po uvedbi še vedno velja za pozitivno spremembo, vendar pa navdušenje nad njo upada. Kot kažejo izsledki danes objavljene Eurobarometrove raziskave, je navdušenje nad evrom trenutno najnižje od njegove uvedbe. Medtem ko je bilo v koristnost uvedbe evra leta 2002 prepričanih 59 odstotkov ljudi, jih je danes nad tem navdušenih še 48 odstotkov, kar je najnižja raven doslej. Zadovoljstvo z evrom je največje na Irskem, najmanjše pa na Nizozemskem.

Glavne prednosti uvedbe evra so po mnenju prebivalcev območja evra cenejše in preprostejše potovanje, lažje primerjanje cen in močnejši položaj Evrope v svetu. Po drugi strani so si skoraj enotni, da je uvedba evra prispevala k rasti cen.

Večina državljanov članic območja evra se je precej lahko prilagodila novi valuti, del pa jih ima še vedno težave s tem. Vse bolj se znajdejo pri plačevanju z evrom in ga vse pogosteje uporabljajo pri računanju vrednosti nakupov, kar je v primerjavi z letom 2003 zelo pomembna sprememba, kaže raziskava.

Največ težav s prilagajanjem na evro imajo v Italiji, kjer se je na enotno valuto navadilo le 45 odstotkov ljudi, najmanj pa na Irskem, kjer 81 odstotkov prebivalcev nima več težav s tem. Zelo velike so tudi razlike glede na starost; medtem ko se je evru že prilagodilo 73 odstotkov starih med 15 in 24 let, je v starostni skupini nad 55 let takih 52 odstotkov.

Večina prebivalcev območja evra ne želi ohraniti dvojnega označevanja cen. So pa za ohranitev evrskih kovancev manjših vrednosti, saj so prepričani, da bi njihova ukinitev prispevala k rasti cen.

Večina prebivalcev območja evra meni, da uvedba enotne valute ni vplivala na njihov občutek, da so Evropejci, to občutje pa se od lani ni spremenilo.

73 odstotkov prebivalcev območja evra je naklonjenih širitvi na deset novih članic EU, 27 odstotkov pa ne. Naklonjenost širitvi območja evra je največja na Irskem (89-odstotna), najnižja pa v Italiji (64-odstotna).

Stopnja osveščenosti glede pakta o stabilnosti in rasti je zelo nizka, še ugotavlja Eurobarometrova raziskava. Večina prebivalcev zanj še ni slišala, večina ostalih pa ne ve, za kaj gre, čeprav so zanj že slišali. Kljub temu jih večina meni, da gre za pozitivno stvar, ki je prispevala k temu, da je evro postal stabilna in močna valuta. Se pa zelo razlikujejo mnenja glede tega, kako strogo bi morali pravila pakta upoštevati v različnih gospodarskih obdobjih in glede uvedbe sankcij za članice, ki ne spoštujejo pravil pakta.