Nov zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Podjetja lahko zdaj davčno osnovo znižajo tudi do ničle.

Objavljeno
01. oktober 2012 23.34
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Za nižjo davčno osnovo podjetja ne bodo več mogla uveljaviti vse izgube iz preteklih let, ampak le do 50 odstotkov davčne osnove. Vlada namreč spreminja tudi zakon o davku od dohodkov pravnih oseb iz leta 2006.

Z novim zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bil leta 2006 sestavni del davčne reforme, je tedanja vlada Janeza Janše omogočila zavezancem izrabo sto odstotkov pretekle izgube brez časovne omejitve, sedanja vlada Janeza Janše pa se vrača k do zavezancev manj prijazni ureditvi. Zavezanci bodo lahko z izgubami iz preteklih let davčno osnovo znižali za največ 50 odstotkov, če bo za takšno spremembo v zakonu glasoval tudi državni zbor.

»Ukrep časovno neomejenega prenosa davčne izgube je bil uveden leta 2007, v času konjunkture, pred tem je veljala omejitev prenosa davčne izgube naprej za največ sedem davčnih obdobij. Časovno in zneskovno neomejen prenos davčne izgube je ukrep, ki je, primerjalno gledano, precej pogost. V slovenski davčni sistem je bil uveden leta 1993 kot možnost prenosa davčnih izgub za največ pet davčnih obdobij,« pojasnjujejo na ministrstvu za finance.

Po presoji predlagateljev sedanja ureditev »pomeni določeno ugodnost zlasti za zavezance, ki začnejo poslovanje in v prvih letih praviloma ne ustvarjajo dobičkov oziroma so v izgubi, in za zavezance, ki v nekaterih obdobjih več investirajo in imajo zato slabši poslovni in davčni rezultat«.

Na ministrstvu za finance ugotavljajo, da se v »sedanjih razmerah kumulativna davčna izguba zelo povečuje in bo v prihodnjih letih povzročila dodatno zmanjšanje prihodkov iz davka od dohodkov pravnih oseb za tiste zavezance, ki imajo trenutno davčno izgubo in bodo nadaljevali poslovanje tudi v prihodnjih letih«.

Statistika o davku na dohodke pravnih oseb kaže, da je leta 2011 davčne obračune oddalo 89.160 zavezancev. Le 43.426 zavezancev je izkazalo pozitivno davčno osnovo: ta je pred zmanjšanjem osnove in davčnimi olajšavami znašala 3,944 milijarde evrov, po njih pa še 2,969 milijarde evrov. Za leto 2011 je nazadnje 31.035 zavezancev plačalo 592,6 milijona evrov davka. Zavezanci so s pokrivanjem izgub iz preteklih let lani znižali davčno osnovo za 548 milijonov evrov, prek vseh olajšav skupaj pa le za 426 milijonov evrov, ugotavljajo na ministrstvu.

Novo načelo pri uveljavljanju izgube bo po načrtih vlade veljalo od 1. januarja 2013, prvič bo na proračun učinkovalo leta 2014, ko si ministrstvo za finance zaradi tega popravka obeta dodatnih 25 milijonov evrov.