Nova stanovanjska politika: zagotoviti dovolj najemnih stanovanj

Minister Roko Žarnić: Zlasti mlajšim želimo omogočiti večjo delovno mobilnost, prilagojeno poselitveni in gospodarski politiki.

Objavljeno
08. junij 2011 23.03
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Temeljna usmeritev prihodnje stanovanjske politike bo zagotoviti zadostno število najemnih stanovanj z novo najemninsko politiko, je na včerajšnji seji z visoko stopnjo konsenza odločil stanovanjski svet, ki je strokovni posvetovalni organ ministra za okolje in prostor Roka Žarnića.

Kot nam je po seji sveta povedal minister Žarnić, bo sestavni del stanovanjske politike in eden ključnih instrumentov za njeno uresničitev zakon, ki bo povsem na novo definiral pravice in dolžnosti najemodajalcev in najemnikov ter tako uredil najemni trg. Stanovanja se ne bodo delila na neprofitna in tržna najemna. »Stanovanje kot tako ima svojo najemno ceno, ne oziraje se na to, kdo biva v njem,« je poudaril Žarnić. Naloga ministrstva za okolje in prostor, ki je odgovorno za stanovanjsko politiko, bo zagotoviti zadostno število najemnih stanovanj, bodisi iz zasebnega ali javnega fonda. Stanovanj bo dovolj, če bodo najemnine ustrezno visoke. Pokriti morajo najmanj stroške.

Koliko bo najemnik plačal iz lastnega žepa in koliko mu bo zaradi njegovih osebnih življenjskih okoliščin v obliki dodatka (subjektne subvencije) k najemnini primaknila država, pa je stvar politike socialnih transferov (oziroma ministrstva za delo, družino in socialo). V pripravi nacionalnega stanovanjskega programa želi torej predlagatelj doseči medresorsko usklajeno delo; razdeliti vsebino programa na posamezna poglavja in določiti odgovornost po ministrstvih.

Študija OECD o stanovanjskih trgih v državah članicah – Žarnić je povedal, da je ta študija na ministrstvu izhodiščni dokument za pripravo svoje politike – kaže, da ima Slovenija kar 90 odstotkov lastniških bivalnih enot in samo štiriodstotno mobilnost najemojemalcev. »Z novo stanovanjsko politiko želimo zlasti mlajšim ljudem omogočiti večjo delovno mobilnost, prilagojeno poselitveni in gospodarski politiki. Mislim, da je potencial najemnih stanovanj v Sloveniji precej velik, bodisi v sodobnih, novozgrajenih nezasedenih stanovanjih, v prihodnje v ta namen zgrajenih stanovanjih in v prenovljenih starih stanovanjih. Država bo bolj spodbujala stanovanjsko preskrbo, ne pa se ukvarjala s tržnimi stanovanji. Na isti imenovalec bi radi spravili javna in zasebna stanovanja.«

Že v osnovi bo treba določiti, katere so prednostne kategorije prebivalstva. Člani sveta so pri tem razmišljali o mladih, študentih, starejših občanih in tako naprej. Po Žarnićevih besedah bi radi vzpostavili robusten in pravičen sistem in zagotovili pomoč tistim, ki jo v resnici potrebujejo.