Osem ciljev stanovanjskega programa za naslednje desetletje

Novost stanovanjski dodatek, do katerega bi bila upravičena gospodinjstva s podpovprečnimi dohodki.

Objavljeno
23. november 2011 08.32
Posodobljeno
23. november 2011 08.32
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor je dolgo pričakovani dokument, osnutek nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2012–2021. Vsebuje osem ciljev, ključni je povečanje najemnega fonda stanovanj.

Kaže, da je predlagatelj poskušal upoštevati večino predlogov ter pripomb stroke in izvajalcev stanovanjske politike. Poleg povečanja števila najemnih stanovanj je med cilje zapisal še: zagotovitev dovolj bivalnih enot, večjo varnost najemnikov in najemodajalcev, ustrezno zasedenost stanovanj, spodbudno davčno politiko, najemninsko politiko, stanovanjski dodatek in prenovo stanovanj.

Nekaj poudarkov: zaradi preoblikovanja najemninske politike in uvedbe stanovanjskega dodatka bodo stanovanja na novo kategorizirali. Ne bo več delitve na neprofitna najemna, tržna najemna in službena, ampak – glede na vrsto lastništva – na javna najemna in zasebna najemna stanovanja. Država ne bo več spodbujala reševanja stanovanjskega vprašanja z nakupom stanovanja ali gradnjo hiše. Stanovanjska ponudba se bo prilagajala spremenjeni demografski sliki Slovenije: stremeli bodo k več manjših, a tehnično in arhitekturno uporabnejših stanovanj.

Ena pomembnejših novosti je predvideni stanovanjski dodatek. To je nov način pomoči pri plačevanju najemnin, nadomestil pa naj bi sedanji sistem subvencioniranja najemnin. Do stanovanjskega dodatka bi bila upravičena gospodinjstva s podpovprečnimi dohodki. Gospodinjstva z dohodki, nižjimi od določenega praga, bi vsak mesec prejemala določen znesek denarja, ne glede na to, ali bivajo v javnem ali zasebnem najemnem stanovanju. Cenzusi bi bili precej višji od tistih, ki veljajo za pridobitev subvencije, zato bi bilo veliko večje tudi število upravičencev (po ocenah okoli 19.000).

Med ključnimi vzvodi za dosego ciljev programa so spremembe davčne zakonodaje, zato bo končna različica odvisna tudi od dejavnosti drugih vladnih resorjev, predvsem ministrstva za finance. Medresorsko še neusklajeno besedilo bo v javni obravnavi do 23. decembra.