Pred zavezanci za DDV manj birokratskih ovir

Od 20. oktobra veljajo pri DDV-ju pomembne spremembe. Hitreje do izstopnega davka za priznane terjatve.

Objavljeno
08. november 2011 08.32
Posodobljeno
08. november 2011 08.32
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Nič več potrjevanja dobropisov, sprotni popravki za pretekla obdobja kar v obračunih namesto samoprijave in hitrejša pravica do izstopnega davka pri priznanih terjatvah v postopkih stečajev in prisilne poravnave. To so tri najpomembnejše novosti v zakonu o davku na dodano vrednost (DDV), ki veljajo od 20. oktobra, pravi davčna svetovalka Maja Dolinar Dubokovič.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je državni zbor izglasoval septembra, je mogoče uporabljati od 20. oktobra. »Nekatere nove določbe bodo zavezanci lahko izkoristili že pri prvem obračunu po tem datumu, torej novembra, nekatere spremembe in dopolnitve bodo veljale šele po začetku leta 2012 ali 2013,« prava Maja Dolinar Dubokovič, ki vodi svoje svetovalno podjetje in je članica zbornice davčnih svetovalcev.

Vse novosti, ki smo jih omenili v uvodu, že veljajo. Tako od 20. oktobra ni več potrebno potrjevanje dobropisov, kar je po mnenju sogovornice za zavezance pomembna razbremenitev pri administrativnih opravkih: »To pomeni, da izdajatelj dobropisa na dokument ni več dolžan napisati klavzule, da je prejemnik na podlagi dobropisa določenega dne že zmanjšal vstopni davek v svojih davčnih evidencah. Prejemniku pa dobropisa ni treba več potrditi in mu ga tudi ni treba več vrniti izdajatelju.« Sogovornica pojasnjuje, da je postopek s potrjevanjem in vračanjem dobropisov zavezancem povzročal veliko težav: »Veliko prejemnikov dobropisa sploh ni potrdilo in ga tudi niso vrnili izdajatelju. Ti zato v svojih davčnih evidencah niso smeli zmanjšati izstopnega davka iz dobropisa. To je bila zanje velika težava.« Po novi ureditvi bo smel izdajatelj dobropisa takoj upoštevati izstopni davek.

Po novem zavezanci za DDV ne uporabljajo samoprijave, ki jo sicer omogoča zakon o davčnem postopku. »Namesto samoprijave bodo zavezanci za DDV sproti popravljali napake v davčnih obračunih za pretekla obdobja. Če bodo ugotovili napake iz preteklih davčnih obdobij, jih bodo popravili v tekočem obračunu davka na dodano vrednost. Popravili bodo napako in plačali obresti, in le če bodo plačali tudi obresti, ne bodo kaznovani za prekršek,« pojasnjuje davčna svetovalka Maja Dolinar Dubokovič.

Morda najpomembnejša od treh glavnih sprememb je povezana s pravico do znižanja vstopnega davka v zvezi s terjatvami, ki jih zavezanec prijavi v stečajni postopek ali v postopek prisilne poravnave. Takšnih primerov je veliko, vse več, poleg tega gre za velike zneske, pojasnjuje sogovornica: »Doslej so morali zavezanci, ko so prijavili neplačano terjatev v postopek prisilne poravnave ali v stečajni postopek, čakati, da se je ta postopek končal. Počakati so morali torej na pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečajnem postopku oziroma o uspešno končanem postopku prisilne poravnave. Šele takrat so smeli zmanjšati izstopni davek v svojih davčnih evidencah. Po novem bodo zavezanci že takoj lahko zmanjšali izstopni davek pri vseh priznanih terjatvah,« pojasnjuje Maja Dolinar Dubokovič. Poudarja še, da je bila ta zakonska sprememba septembra sprejeta retroaktivno tudi za vse obdobje leta 2011: »To pomeni, da bodo zavezanci zdaj za vse postopke stečajev in prisilne poravnave, ki so se začeli 1. januarja letos, lahko uveljavili takšno zmanjšanje izstopnega davka pri svojih priznanih terjatvah. Narediti morajo torej pregled vseh terjatev, ki so bile letos prijavljene. Imeli bodo kar nekaj dela, a je zanje to koristno, saj bodo takoj lahko precej zmanjšali svojo davčno obveznost.«

Na generalnem davčnem uradu pojasnjujejo, da so zaradi sprememb in dopolnitev zakona uvedli tudi novo shemo za DDV: »Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost za davčno obdobje od 1. oktobra 2011 bo na voljo predvidoma 11. novembra. Vzrok za ta zamik je izključno sprememba zakonodaje in s tem povezane prilagoditve v sistemu eDavki.« Mesečni obračun za oktober morajo zavezanci oddati do konca novembra.