Prodaja Ljubljanske borze avstrijski družbi

CEESEG, prej imenovana Dunajska borza, je danes objavila prevzemno ponudbo za delnice Ljubljanske borze.

Objavljeno
10. november 2011 08.43
Posodobljeno
10. november 2011 08.43
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo

Prodaja Ljubljanske borze Avstrijska družba CEESEG objavila ponudbo za odkup petine delnic Ljubljanske borze

Ljubljana - Avstrijska družba CEESEG, kakor se je prej imenovala Dunajska borza, je objavila ponudbo za odkup slabe petine delnic Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (LJSE), ki jih še nima v lasti; za delnico ponuja 1401 evrov.

Po tej ceni je dunajska borza odkupovala delnice LJSE že junija 2008. Takrat je z njenimi delničarji sklenila dogovor o odkupu dobrih 80-odstotkov ljubljanske borze, ni pa ji uspelo odkupiti preostalega deleža. Ta je do danes ostal v rokah nekaj domačih borznoposredniških družb in bank, med katerimi so Probanka, Perspektiva, Publikum, Poteza pa tudi Petrol in Deželna banka Slovenije ter še nekaj manjšinskih lastnikov borze, ki mamljive pogodbe Avstrijcev (še posebno če upoštevamo, da je konec lanskega leta knjigovodska vrednost delnice LJSE znašala 86,97 evra) pred dvema letoma niso sprejeli.

Čeprav so od prve faze prodaje minila že štiri leta, bodo Avstrijci zdaj za delnico ponudili enako ceno kot junija 2008. Največ zaslug za tak razplet ima Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je leta 2008 ostro ukrepala proti Dunajski borzi. Spomnimo: ker Dunajska borza junija 2008 ni objavila prevzema LJSE, ji je ATVP decembra 2008 »zamrznila« glasovalne pravice. Avstrijci so nato iskali pravico pred vrhovnim sodiščem, kjer so poskušali dokazati, da niso kršili prevzemne zakonodaje. Ko je vrhovno sodišče odločilo v prid ATVP, pa še na ustavnem sodišču; tam so poskušali dokazati, da Ljubljanska borza vrednostnih papirjev v času prve faze pogajanj o prodaji, torej junija 2008, ni bila zavezana določilom zakona o prevzemih, kar pa se je spremenilo le nekaj tednov (julija 2008) po tem, ko je začel veljati novelirani prevzemni zakon.

Dunajska borza se je medtem preimenovala v družbo CEESEG in pod svojim okriljem združuje tudi budimpeško in praško borzo. Dovoljenje ATVP za pridobitev kvalificiranega deleža v Ljubljanski borzi je CEESEG pridobil že leta 2008.