Razkrivamo: Vlada pripravlja še več davčnih novosti

V proračunskih izhodiščih za leti 2013 in 2014 ne samo višji davki, temveč tudi novi.

Objavljeno
30. september 2012 19.19
Posodobljeno
01. oktober 2012 06.00
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Z davki in drugimi obveznimi dajatvami ima vlada še precej več načrtov, kot jih je že razkrila, kažejo proračunska izhodišča za leti 2013 in 2014, ki jih je pridobilo uredništvo Dela.

Ministrstvo za kmetijstvo je na primer dobilo nalogo, naj predpise prenovi tako, da se bodo dohodki iz okoljskih dajatev prihodnje leto povečali za 25 milijonov in koncesijske dajatve za 10 milijonov evrov. Od ministrstva za infrastrukturo in prostor vlada pričakuje, da bo s »spremembo ustreznih predpisov« prihodnje leto iztisnilo dodatnih 22 milijonov evrov iz letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ministrstvo za pravosodje in javno upravo pa dodatnih 16 milijonov evrov iz višjih sodnih taks.

Čez tri dni bomo vedeli

Pravo besedilo proračunov za prihodnji dve leti bo vlada pripravila 4. oktobra. V proračunskih izhodiščih ministrstva za finance, ki so bila pred ministri vlade Janeza Janše pretekli teden, je še vedno predlog za višji, 20-odstotni davek na dodano vrednost (DDV) za štiri skupine blaga in storitev, za katere zakon zdaj omogoča obdavčitev po znižani, 8,5-odstotni stopnji.

Na seznamu, s katerim se ne strinjajo vsi člani vlade, so: hrana za male živali, časopisi in periodika, uporaba športnih objektov in storitve javne higiene. »To bi po oceni pomenilo okoli 60 milijonov evrov več pobranega DDV na leto. Ocena je narejena na strukturi porabe gospodinjstev v obdobju od leta 2008 do 2010, indeksu cen življenjskih potrebščin in na podatkih iz nacionalnih računov ob predpostavki, da se bo povišanje davka v celoti prelilo v višje cene,« poskušajo izračunati predlagatelji.

Vlada ima sicer nekaj pomislekov zaradi vpliva na druge sektorske politike, na primer socialno, na cene in na inflacijo. Poleg tega bi imeli zaradi prehoda na drugačno davčno stopnjo, ugotavljajo, izdatke tudi zavezanci in davčna uprava. Po pojasnilih davčne uprave med storitve javne higiene spadajo ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, čiščenje okolja in druge javne storitve, med drugim pometanje in pranje javnih ulic, cest in parkirišč. Očitno bi dvig obdavčitve za 11,5 odstotne točke posebej prizadel mestno prebivalstvo.

Vladi nista všeč dve olajšavi

V dohodninski zakon namerava vlada, kot že vemo, vključiti 25-odstotno cedularno obdavčitev najemnin. Ta pristop že velja za obresti, dividende in kapitalske dobičke. Spremembo pri obdavčitvi najemnin napovedujejo tudi izhodišča za pripravo proračunov: predlagatelji si tako iz najemnin v letu 2013 obetajo dodatnih 14 milijonov evrov za proračun.

Prav pri dohodnini vlada načrtuje še nekaj presenečenj, kakor je mogoče ugotoviti iz njenega gradiva. Tako proračunska izhodišča vključujejo zamisel o zmanjšanju posebne osebne olajšave za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka, na kratko študentske olajšave. Ta za leto 2012 znaša 3228,45 evra. »Ukrep gre v smeri enake davčne obravnave vseh dohodkov iz dela,« je mogoče prebrati v proračunskih izhodiščih. Nižja olajšava bo proračunu po ocenah vlade zagotovila kakšnih 10 milijonov evrov.

Zakaj bi bilo migrantu bolje?

Vlada ima na muhi tudi posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki letos znaša 7406,28 evra. Z njo si dohodnino lahko znižajo slovenski državljani, ki živijo v Sloveniji, zaposleni pa so pri delodajalcih čez mejo, na primer v Avstriji in Italiji. Olajšavo je uvedla vlada Boruta Pahorja, ki je tako poskušala urediti kaotične razmere pri obdavčitvi državljanov s plačami iz Avstrije, potem ko jim je tedanja vlada Janeza Janše leta 2007 obljubila, da jih bo iz obdavčitve v Sloveniji spet izvzela tako, da se bo z Avstrijo dogovorila za spremembo meddržavnega davčnega sporazuma. To se ni zgodilo.

Davčni upravi je vlada Janeza Janše leta 2007 izdala navodilo, naj odmero pri tej skupini zavezancev ustavi, Pahorjeva vlada pa jih je pozneje s posebno olajšavo poskušala spodbuditi, naj izpolnjujejo davčne obveznosti do Slovenije. Zdaj vlada Janeza Janše ocenjuje, da ta olajšava državnemu proračunu na leto odtegne 2 milijona evrov. »Ukrep odpravlja ugodnejšo obravnavo določenih rezidentov, saj z vidika vezanosti na Slovenijo ni utemeljena glede na koriščenje javnih dobrin in storitev, ki jih država nudi posameznikom,« utemeljujejo predlagatelji.

Proračunska izhodišča razkrivajo, da poskuša vlada poiskati več zavezancev za začasni krizni davek na premoženje večje vrednosti: mejo za obdavčitev namerava znižati na 500.000 evrov in sicer z zakonom o izvrševanju proračuna. »Na ta način bi se ocenjeni prihodki proračuna povečali za 6,6 milijona evrov,« predvideva predlagatelj. Davčna uprava je novi davek za drugo poletje letošnjega leta pravkar odmerila 224 nepremičninskim milijonarjem, skupaj blizu 1,238 milijona evrov.