Slabe terjatve bank na odvisno družbo SDH

Ministrstvo za finance o časovnem načrtu za SDH. Del stroškov sanacije bodo morale nositi banke.

Objavljeno
13. julij 2012 21.52
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo
Ljubljana – S Slovenskim državnim holdingom (SDH) želimo doseči preglednejše, lažje in preprostejše upravljanje državnega premoženja, ki je zdaj razdeljeno na tri družbe, Sod, Kad in AUKN. Tako je minister za finance Janez Šušteršič komentiral predlog zakona o SDH, ki ga je sprejela vlada.

Prenos vsega državnega premoženja na eno institucijo, SDH, bo omogočil razvrstitev naložb na strateške in portfeljske naložbe ter na naložbe, ki jih bo treba prestrukturirati. »Tako se bomo lažje pogovarjali s potencialnimi vlagatelji v te naložbe,« je zatrdil Janez Šušteršič.

Časovni načrt bo tak, da bo Sod začel postopke preoblikovanja v SDH z dnem uveljavitve zakona, isti dan bo ukinjena AUKN, upravljanje njenih naložb pa se bo takoj preneslo na Sod v preoblikovanju. Vlada bo v dveh mesecih posredovala državnemu zboru klasifikacijo naložb (strateške, portfeljske, nepremičninske itd.). V treh mesecih po sprejetju klasifikacije se bosta SDH pripojila Kad in DSU, hkrati bo nehala delovati družba PDP, njeno premoženje pa se bo preneslo na SDH. »Premoženje Kada se bo po pripojitvi obravnavalo popolnoma ločeno. Vedno bo jasno, kako veliko bo premoženje Kada, veljavne obveznosti Kada do Zpiza pa ostajajo nespremenjene. SDH bo Zpizu na leto nakazal 50 milijonov evrov in pripravil rezervacije od kupnin. Modra zavarovalnica bo postala odvisna družba SDH, obveznosti iz obveznic Soda pa bo poplačal SDH,« je razložil Matej Runjak z ministrstva za finance.

Bančne terjatve na odvisno družbo SDH

Slabe terjatve bank bodo prenesene na posebno družbo za upravljanje terjatev (delovala naj bi od tri do pet let), ki bo odvisna družba SDH, je pojasnil Šušteršič in dodal, da bosta morala biti opravljena še skrbna pregleda NKBM in Abanke. »Sprejeti bo treba še ustrezen program na vladi, ki bo moral biti sprejet tudi v državnem zboru, vsaj v tistem delu, v katerem bo šlo za poroštvo za obveznice, s katerimi bo družba za upravljanje terjatev kupila terjatve in pripadajoča zavarovanja od bank po njihovi realni vrednosti. Jeseni je to že mogoče izvesti in prihodnje leto se bodo že pokazali prvi učinki z izboljšanim poslovanjem bank,« je razložil minister.

Na vprašanje Dela, kakšna bo vrednost omenjenih obveznic, je minister pojasnil, da »bo obseg izdaje znan takrat, ko bo določena vrednost teh terjatev. To bodo obveznice, ki jih bo izdal holding z državnim poroštvom. To bo za banke prvovrstna terjatev, namesto terjatev, ki jih imajo zdaj. Na podlagi teh obveznic se lahko refinancirajo pri ECB in dobijo ugodno likvidnost. Hkrati bodo banke dolžne plačevati provizijo za državno poroštvo, ki bo morala biti višja od obrestne mere na te obveznice. Del stroškov sanacije bodo morale nositi tudi banke same.«

Oster odziv AUKN

Z AUKN so sporočili, da bo s SDH »ireverzibilno preneseno še zadnje državno premoženje izpod nadzora parlamenta in javnosti pod nadzor ozkega kroga ljudi, ki bodo holding vodili. To bo največji prenos premoženja v zgodovini države iz lastništva Republike Slovenije v last holdinga SDH.« Na AUKN menijo, da se bodo s SDH »vzpostavile možnosti za prikrito serijsko prodajo državnega premoženja in odstavitev neposlušnega vodstva AUKN, ki si je drznilo ustaviti politično kadrovanje. Hitrost uvajanja holdinga kaže tudi na interes, da se prikrije odgovornost za slabe naložbe državnih bank, ki so v glavnem nastale v obdobju 2006–2008.«