Slovenska podjetja vse bolj pesimistična

Kar petina več podjetij pričakuje letos poslabšanje prihodkov kot pa izboljšanje.

Objavljeno
07. oktober 2012 11.42
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si
Ljubljana - Poslovna pričakovanja slovenskih podjetij so pretežno negativna in se še poslabšujejo. Glede zaposlenosti in investicij imajo nizka pričakovanja že nekaj let, v letošnjem septembru pa so se izraziteje poslabšala tudi pričakovanja glede prihodkov na domačem trgu. Tudi za leto 2013 ni pričakovati bistvenega izboljšanja, ugotavljajo na GZS, po poročanju STA.

Kar petina več podjetij pričakuje letos poslabšanje prihodkov kot pa izboljšanje. Razdeljeno po trgih so izrazito pesimistična v pričakovanjih prodaje na domačem trgu, v pozitivnem smislu izstopa le prodaja na tuje trge, ki pa se je glede na predhodne ankete bistveno poslabšala, ugotavlja Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko pri GZS na podlagi ankete, ki jo je septembra izvedla med več kot 500 slovenskimi podjetji.

Od evrskega trga, ki ga bremeni velika dolžniška kriza, pričakujejo slovenska podjetja nadaljnje negativne impulze. Pomembno zavoro predstavljajo viri financiranja ter globalna tveganja, kot so visoke cene nafte in ostalih surovin.

Kljub prevladujočemu pesimizmu pa slovenska podjetja še iščejo svoje priložnosti na področjih, kjer bi lahko izkoristila primerjalne prednosti. Izziv za novo industrijski politiko za večino panog je povezovanje kompetenc na svojem področju - konkurirali bi lahko najpomembnejšim partnerjem, pravijo na GZS.

Ob tem kot veliko priložnost za slovenska podjetja izpostavljajo okoljsko in energetsko prijazne produkte ter rešitve v industriji, graditeljstvu in tudi zelenih kreativnih in poslovnih storitvah.

Rezultati ankete so zbornični službi za konjunkturo in ekonomsko politiko služili za pripravo novih makroekonomskih napovedi, dodaja STA. Te so slabše od predhodnih: Slovenija naj ni letos zabeležila skrčenje obsega bruto domačega proizvoda za 2,5 odstotka, prihodnje leto pa še za 1,7 odstotka.