Slovenski državni holding v DZ dobil zeleno luč

Poslanci so s 50 glasovi potrdili zakon o slovenskem državnem holdingu (SDH).

Objavljeno
29. september 2012 00.41
M. B., Ti. K., Delo.si
M. B., Ti. K., Delo.si

Ljubljana -  Podprle so ga koalicijske stranke, proti so bili Socialni demokrati, poslanci Pozitivne Slovenije pa so že med obravnavo amandmajev sejo zapustili.

Parlament je zavrnil vse amandmaje, ki jih je predlagala SD. Tako si poslanci niso dali naloge, da bi potrjevali letni načrt upravljanja strateških naložb, ki ga pripravi uprava SDH, člane nadzornega sveta pa bodo predlagali vlada (4), poslanske skupine (4) in komisija državnega zbora za nadzor javnih financ (1).

Holding bo upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države, vodila pa ga bo tričlanska uprava, ki bo izbrana na mednarodnem razpisu. V opoziciji se bojijo, da bo prišlo do prikrite razprodaje državnega premoženja.

V holding se bo, kot piše Slovenska tiskovna agencija, preoblikovala Slovenska odškodninska družba, pripojili ji bodo Družbo za svetovanje in upravljanje ter premoženje Posebne družbe za podjetniško svetovanje. Ta bo prenehala obstajati, prav tako bo ugasnila Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, ki sedaj upravlja z državnim premoženjem.

Holding bo vodila tričlanska uprava, ki jo bodo izbrali na mednarodnem razpisu. Zakon določa, da so družba ter njeni člani uprave in nadzornega sveta zavezani k spoštovanju kodeksa upravljanja javnih družb. Člani uprave holdinga ne bodo člani nadzornih svetov družb, ki jih upravljajo, niti drugih konkurenčnih družb. Njihovi prejemki ne bodo obravnavani po zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, ki omejuje pristojnosti nadzornega sveta pri motiviranju uprav in vpliva na oblikovanje nabora kandidatov.

Kapitalska družba (Kad) ostaja samostojna pravna oseba, ki bo odvisna družba holdinga in bo v pokojninsko blagajno vsako leto nakazala 50 milijonov evrov. Modra zavarovalnica bo ostala Kadova odvisna družba. Iz holdinga so izvzeli reševanje slabih terjatev bank, katerih prenos na družbo za upravljanje terjatev bank, ki bo upravljala poseben sklad, na katerega se bodo prenesle te slabe terjatve, bo urejal zakon o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank.

Predlog zakona je bil pred poslanci že na julijski seji, a so odločanje o njem prestavili na jesen, v vmesnem času pa so iskali nove rešitve za način in ureditev prenosa državnega premoženja na eno mesto, kar je glavni namen zakona.

Vodje parlamentarnih strank so se julija dogovorili, da bo DZ o prenovljenem predlogu zakona razpravljal sredi septembra, vmes pa je posebna delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki vseh parlamentarnih strank, oblikovala nove rešitve. Že takrat so se dogovorili, da slabih bančnih terjatev ne bodo prenesli na holding, temveč da bodo zanje našli rešitev v obliki posebne agencije ali sklada.

V opoziciji so ustanavljanju holdinga nasprotovali. Holding je najbolj nepregledna oblika upravljanja z državnimi naložbami, ogrožal bo delovanje državnih podjetij in 100.000 zaposlenih v njih, je bil pred glasovanjem kritičen Janko Veber (SD). Nasprotno je Marko Pogačnik (SDS) zagotovil, da bo holding zagotovil učinkovito, racionalno in transparentno upravljanje z državnim premoženjem, kar bo omogočalo nadaljnji razvoj slovenskih podjetij.

"Nobene kraje ne bo, nobene prodaje pod mizo ne bo, vse bo pregledno in transparentno," je zagotovil Pogačnik. V nadaljevanju je DZ ob obstrukciji poslancev PS zavrnil vsa dopolnila opozicije ter zakon o Slovenskem državnem holdingu sprejel s 50 glasovi za in šestimi proti. Kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo je zavrnil tudi podoben zakon, ki sta ga pripravila poslanca PS.