Smaragdno zelena luč za nove elektrarne na Soči

Ministrstvo: Nove hidroelektrarne na Soči v bistvu niso predvidene, izkoristili bi radi samo njene pritoke

Objavljeno
13. julij 2011 21.03
Posodobljeno
14. julij 2011 06.00
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin
Tolmin, Bovec, Kobarid – Predlog novega energetskega zakona, ki je v javni obravnavi, predvideva odpravo zakona o Soči s pritoki in dovoljuje načrtovanje energetskih objektov tudi na delu od izvira reke do vtoka Idrijce pri Mostu na Soči. S predlogom ministrstva za gospodarstvo hoče država po 35 letih poseči na področje zavarovane naravne vrednote.

Prvi odzivi posoške javnosti so precej zadržani, na ministrstvu pa opozarjajo, da gradnja novih hidroelektrarn na Soči ni predvidena – z zakonom bi le izkoristili potenciale nekaterih pritokov Soče. Zakon o določitvi zavarovalnega območja za Sočo s pritoki, ki velja še danes, je sprejela nekdanja republiška skupščina leta 1976 in načeloma prepovedala sleherni poseg v vodotoke v zgornjem Posočju.

Predlog novega zakona vse takratne omejitve odpravlja, vendarle pa bodo obveljale določbe zakona o varstvu okolja in o ohranjanju narave ter Natura 2000. Z ministrstva za gospodarstvo so pojasnili, da je zadnji člen predloga zakona namenjen izključno možnosti hidroelektrarne Učja. »Gradnje hidroelektrarn na Soči in Idrijci ministrstvo za gospodarstvo ne načrtuje. HE Učja je bila prvotno vključena tudi v osnutek nacionalnega energetskega programa in v spremljajoče okoljsko poročilo, iz katerega pa je izpadla le zaradi določb zakona o Soči, ki ne dopušča niti začetka postopka načrtovanja, ne glede na siceršnjo okoljsko in družbeno sprejemljivost,« so za Delo pojasnili v gospodarskem resorju.

Bovški župan: 
Zakon je preživet

Za gradnjo učjarske elektrarne v občini Bovec na meji z Italijo so bile kljub prepovedim že javne razgrnitve projekta. Tamkajšnji župan in posoški parlamentarni poslanec Danijel Krivec je dejal, da je pobuda za posege v prostor nekoliko nerodna, priznava pa, da je treba poseči v sedanjo zakonodajo. »Vsebinsko je zakon o Soči preživet. Ovira druge zasnove ali razmišljanja, saj je vsaka pobuda v tem prostoru preprosto zavrnjena z argumentacijo, da velja zakon o Soči iz leta 1976,« je poudaril župan. S sprejetjem nove zakonodaje se običajno poseže tudi v zakone, ki so prej reševali takšne stvari. Po Krivčevih besedah pa je zakon o Soči ostal veljaven in je zdaj lahko tudi ovira za pozitivne stvari in priložnostni izgovor, da se nič ne dovoli. »Da se niti ne sme razmišljati o novih stvareh, pa je v sodobnem času nesprejemljivo. Vsako umeščanje energetskega in drugega objekta zahteva dodatne presoje.«

Po Krivčevem mnenju zakonske spremembe niso sporne, saj da le dovoljujejo postopke, ki so dovoljeni na Idrijci. »Problem je bila doslej Soča, ki je blokirana od Tolmina proti izviru. HE Učja je lahko realna možnost, a če ostane tako, kot je, ne smemo niti razmišljati o tem. Ali je elektrarna primerna za umestitev v prostor, odgovorijo študije in strokovne podlage ter lokalno prebivalstvo. Ne moremo pa vseh pobud blokirati na prvo žogo.«

Tolminski župan: Večji posegi ne pridejo v poštev

Tolminski župan Uroš Brežan meni, da bi bilo pametneje prevetriti sedanjo zakonodajo o Soči namesto sprejeti novo, ki bi poteptala staro. »Znano je, da so interesi za gradnjo novih hidroelektrarn tudi na tem območju, vendar moramo ravnati nadvse previdno. Vsekakor pa večji posegi ne pridejo v poštev.« V Kobaridu odločnejšega stališča do predloga še niso sprejeli. »Tudi za nas je to veliko presenečenje, zato še zbiramo mnenja. Mislim pa, da je čas, ko bi se na novo odpirale stare teme, že mimo,« je stališče namignil direktor občinske uprave Pavel Tonkli. Spomnimo, da je načrte o HE Trnovo leta 1971 in HE Kobarid leta 1979 spremljala prava ljudska vstaja z zaporami cest, tribunami, demonstracijami in zbori krajanov.

O predlogu energetskega zakona so bili na Zavodu RS za varstvo narave obveščeni pred dnevi, obšla jih je tudi priprava zakonodaje. »V času javne obravnave bomo pripravili mnenje z vsemi pripombami. Lahko pa domnevate, kakšne bodo. To je namreč zavarovano območje,« je opozorila vodja Območne enote Nova Gorica Mirjam Gorkič in dodala, da je stari zakon o Soči kljub temu služil svojemu namenu.

Brez obrazložitve predloga zakona je dokumentacijo prejelo tudi ministrstvo za okolje in prostor. »Vsaka zadeva, ki prihaja v proceduro, mora imeti argument, zakaj se to počenja. Tega nismo dobili in zahtevali bomo, da se pojasni. Čas za odločanje o težkih vprašanjih sredi sezone dopustov ni najbolj ustrezen,« je poudaril sekretar ministrstva za okolje Mladen Berginc. Javnost lahko poda svoje pripombe glede zakonodaje ministrstvu za gospodarstvo do 25. julija.