Tisoče Slovencev dobiva pokojnino iz tujine

V Nemčiji je pokojnine zaslužilo okoli 17.000 slovenskih državljanov.

Objavljeno
19. september 2012 11.12
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – »Trenutno slovenske pokojnine izplačujemo v 40 držav,« pravi direktor sektorja za nakazovanje pokojnin pri Zpizu Boštjan Martinčič. Na zavod se iz sorodnih ustanov stekajo podatki o pokojninah, ki so jih slovenski rezidenti pridobili v tujini.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kratko Zpiz, si statistiko o izplačilih izmenjuje s sorodnimi ustanovami iz tujine. »Nosilci oziroma izvajalci obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj si vsako leto lahko izmenjujemo le statistične podatke o številu »izvoženih« pokojnin po vrsti – torej o starostni, invalidski in vdovski oziroma družinski pokojnini,« pravi sogovornik Boštjan Martinčič. Dodaja, da so v te statistične izmenjave zajeti le prejemniki pokojnin iz obveznih pokojninskih zavarovanj, ne pa tudi prejemniki pokojnin iz dodatnega pokojninskega zavarovanja ali posebnih rentnih poklicnih zavarovanj.

»Zpiz statistične podatke tujim nosilcem pošlje v začetku leta za preteklo leto. Od tujih nosilcev prejemamo podatke med letom ali pa sploh ne, če so to države, iz katerih nakazujejo v Slovenijo majhno število pokojnin. Izmenjava podatkov med našim zavodom in tujimi izvajalci, ki je namenjena le medsebojnemu obveščanju nosilcev iz različnih držav, ne vključuje individualnih podatkov o posamezniku in njegovi pokojnini, tako niti Zpiz praviloma nima tako podrobnega pregleda, podarja sogovornik. Kljub temu ima zavod na voljo zanimivo statistiko o izplačilih pokojnin iz tujine v Slovenijo, ki lepo kaže, kam vse so Slovenci podajali s trebuhom za kruhom. »Iz dopisa švicarskega zavoda so nam 26. marca sporočili podatke za leto 2011: za slovenske rezidente imajo 1112 starostnih pokojnin, 131 invalidskih in 116 vdovskih. Avstrijski izvajalec nam je 7. februarja sporočil, da je lani pokojnine izplačal 10.163 slovenskim rezidentom, od tega 6606 starostnih, 582 invalidskih in 2975 vdovskih oziroma družinskih pokojnin. Iz Nemčije je pristojni zavod za preteklo leto poročal o 17.294 pokojninah za slovenske rezidente: 12.310 starostnih, 461 invalidskih in 4523 vdovskih oziroma družinskih. Iz Švedske prejema pokojnino 461 slovenskih državljanov – 397 starostno in 64 vdovsko,« našteva direktor sektorja za nakazovanje pokojnin pri Zpizu Boštjan Martinčič.

Tudi Zpiz pošilja tujim izvajalcem pokojninskega zavarovanja statistične podatke o pokojninah, ki jih je izplačal v njihove države – podatki iz Ljubljane potujejo v države Evropske unije in v Švico pa tudi na Hrvaško, v Srbijo, BiH, Črno goro in Makedonijo ter čez morje na druge celine, na primer v Kanado in Avstralijo. »Zpiz izplačuje pokojnine v tujino prejemnikom, ki živijo na območju Evropske unije in širše na območju evropskega gospodarskega prostora, v države, s katerimi je Slovenija sklenila mednarodne sporazume, in po načelu vzajemnosti tudi v države, od koder pokojnine izplačujejo v Slovenijo, na primer v ZDA. Zdaj slovenske pokojnine torej izplačujemo v 40 držav skupaj okoli 61.000 zavezancem. Povprečni mesečni znesek tako imenovane izvožene pokojnine za letošnji avgust znaša približno 160 evrov,« dodaja Boštjan Martinčič k zanimivi statistiki o pokojninah, ki jih ne ustavi državna meja.