Umar: padec BDP za 2 odstotka

Krčenje gospodarstva, povečanje števila brezposelnih, realen padec plač in kupne moči.

Objavljeno
21. september 2012 12.01
SPAIN-PENSIONS/
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo

Ljubljana – Recesiji v Sloveniji ni videti konca: po dveh letih zelo skromne gospodarske rasti se bo BDP letos znižal za dva odstotka, prihodnje leto pa za 1,4 odstotka, izhaja iz Umarjeve jesenske napovedi. Umar med drugim napoveduje krčenje zasebne in državne porabe in realno znižanje plač.

Kot je povedal direktor Umarja Boštjan Vasle, je tak njihov osrednji scenarij, tveganja za še nižjo rast pa so še slabše gospodarske razmere v mednarodnem okolju, dodatno poslabšanje dostopa do virov financiranja ter obseg in izbira ukrepov za javnofinančno konsolidacijo. Umar za leto 2013 napoveduje povečanje povprečnega števila brezposelnih na 120.000. Slovenski BDP je lani znašal 36,2 milijarde evrov, letos se bo znižal na 35,7 milijarde evrov, leta 2013 pa še dodatno na 35,5 milijarde evrov.

Napoved je zasnovana na novih predpostavkah: pokazalo se je, da smo lani dosegli 0,6-odstotno rast, ne pa 0,2-odstotnega padca BDP; v prvem polletju letos se je BDP v Sloveniji že znižal za 1,5 odstotka; močno so se znižale napovedi rasti za celotno evrsko območje (letos padec za 0,5 odstotka, prihodnje leto bo rast komaj kaj več kot ničelna); negotovost na mednarodnih finančnih trgih je zvišala ceno slovenskega zadolževanja na tujem; Slovenija ima omejen dostop tudi do bančnih virov na tujem, na rast pa bo vplivala tudi načrtovana javnofinančna konsolidacija v Sloveniji, je pojasnil direktor Umarja Boštjan Vasle.

Brezposelnih vsaj 120.000

Razmere na trgu se slabšajo, v zadnjih treh letih se zaposlovanje povečuje le v javnih in tržnih storitvah, v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih pa število zaposlenih upada. Umar pa napoveduje še dodatno poslabšanje razmer na trgu dela. Število delovno aktivnih se bo letos zmanjšalo za 1,4 odstotka, v prihodnjem letu pa pričakujemo močnejše poslabšanje razmer na trgu dela in zmanjšanje števila zaposlenih za 2,3 odstotka. Letos bo tako v povprečju 110.000 brezposelnih, prihodnje leto 120.000 – v posameznih mesecih lahko te številke tudi precej odstopajo od povprečja, je povedal Vasle.

Na Umarju napovedujejo, da bodo k padcu BDP največ prispevali domači dejavniki (naložbe bodo letos manjše za kar devet odstotkov), izvoz pa bo zelo skromen. Še lani se je povečal za sedem odstotkov. »Letos pričakujemo stagnacijo izvoza, prihodnje leto pa bi bila rast lahko do dvoodstotna. Odvisna bo od razmer na mednarodnih trgih, ključnega pomena pa bo naš dostop do virov financiranja,« je povedal Vasle. Po lanski 5,2-odstotni rasti uvoza bo ta letos za prav toliko manjši.

Manj bo nakupov avtomobilov, bele tehnike, pohištva

Umar pričakuje, da se bo zasebna poraba zmanjšala, letos za tri in prihodnje leto za 3,6 odstotka. Zaradi zaostrenih razmer na trgu dela pa se bo brezposelnost še povečala.

Razpoložljivi dohodek se bo zmanjšal, zaradi česar bo prebivalstvo odlagalo nakupe trajnih dobrin, avtomobilov, bele tehnike in pohištva, dražje izdelke pa nadomeščalo s cenejšimi. Prihodnje leto se bo padec še nekoliko poglobil, je razložil Vasle.

Rast plač bo letos in prihodnje leto realno negativna, v letih 2012 in 2013 se bodo znižale v javnem in zasebnem sektorju.

Osnovna inflacija ostaja razmeroma nizka, giblje se okoli 1,5 odstotka, krepi pa se inflacijski prispevek cen energentov in hrane. »Pričakujemo, da se bodo ti pritiski nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih, tako da je naša osrednja napoved, da bo inflacija konec leta nekoliko višja od treh odstotkov, v povprečju leta pa bo znašala 2,8 odstotka. V prihodnjem letu se bo rast cen umirila, medletno na ravni približno dveh odstotkov,« napovedujejo v Umarju.

Potencial za rast na ničli

Potencial za gospodarsko rast v Sloveniji se je ponovno znižal. »Še jeseni 2008 so mednarodne institucije ocenjevale, da znaša med tremi in štirimi odstotki, simulacije, ki smo jih zdaj naredili na Umarju, pa kažejo, da se giblje okoli ničle oziroma da je kvečjemu 0,5 odstotka,« je pojasnil Vasle. »To je tehnični koncept, ob predpostavki, da bi Slovenija ohranila vse zdajšnje makroekonomske politike in se ne bi nič spremenilo. To kaže na nujnost strukturnih reform, ki bi obrnile res skrb vzbujajočo krivuljo.«