Uspešna izdaja obveznic SID-a

SID bo danes končala izdajo enoletne obveznice na tujih kapitalskih trgih v znesku 150 milijonov evrov.

Objavljeno
27. oktober 2011 19.08
Posodobljeno
28. oktober 2011 08.15
B.K., gospodarstvo
B.K., gospodarstvo

Ljubljana – Slovenska izvozna in razvojna banka bo danes končala izdajo enoletne obveznice na tujih kapitalskih trgih v znesku 150 milijonov evrov. Zaradi negotovih finančnih razmer v Evropi je izdaja potekala v zelo zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih. Po mnenju banke sta odziv vlagateljev in dosežena donosnost dobra še zlasti zato, ker je vstopila na mednarodni kapitalski trg kot prva izdajateljica po tem, ko so vse tri bonitetne agencije (S & P, Fitch in Moody`s) znižale bonitetno oceno Slovenije in po prvem znižanju bonitetne ocene za banko SID.

Organizatorica izdaje je bila nemška Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Obveznico je ponudila le omejenemu krogu vlagateljev. Kuponska obrestna mera znaša 2,66 odstotka, torej 100 bazičnih točk nad referenčno mero. Kupci obveznice so evropski vlagatelji; 54 odstotkov jih je iz Avstrije, 25 odstotkov iz Slovaške, drugi pa so iz Nemčije, Češke in Malte. V transakciji je sodelovalo 21 vlagateljev. Štirideset odstotkov obveznice so kupili pokojninski skladi, 29 odstotkov upravljavci premoženja, preostalo pa banke, zavarovalnice in podjetja. SID banka bo zbrana sredstva namenila za kreditiranje gospodarstva in izvajanje drugih svojih dejavnosti.