UVK: tožba skupine Laško brezpredmetna

V Skupini Laško so prepričani, da jim je UVK preprečil prodajo delnic Mercatorja, na UVK menijo drugače.

Objavljeno
17. september 2012 18.18
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si

Ljubljana - Družbe Skupine Laško so v petek sporočile, da so vložile odškodninske tožbe zoper Republiko Slovenijo in odgovorno osebo, direktorja urad za varstvo konkurence (UVK). Razlog za tožbo je bila protipravna preprečitev prodaje delnic družbe Mercator, ki je nastala v času prodajnega procesa delnic družbe Mercator leta 2011. Zaradi izdane odločbe UVK, ki je družbam Skupine Laško prepovedala razpolaganje z delnicami družbe Mercator v zaključni fazi prodajnega procesa, je , kot so še poudarili v družbi, nastala škoda.

Tožba je po mnenju UVK brezpredmetna. Kot trdijo, UVK ni preprečil razpolaganje podjetjem v skupini Laško z delnicami Mercatorja. Kot trdijo, je bila omenjena odločba izdana v skladu z določbo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in naslovljena na KDD, kar da izključuje vsakršno protipravnost. S tem je UVK, kot še navajajo, zgolj naložil KDD, da morajo imetniki delnic, navedeni v odločbi s 26. aprila 2011, v primeru prenosa Mercatorjevih delnic pridobiti predhodno soglasje UVK. »Podjetja v skupini Laško niso na UVK nikoli posredovala predloga za izdajo soglasja za prenos delnic Mercatorja, o katerem bi UVK nato odločil,« še pojasnjujejo.

UVK tudi zavrača trditve skupine Laško glede nastanka škode v višini 59,2 milijona evrov.

Ob tem so zapisali, da je navedba skupine Laško glede vrednosti delnice Mercatorja v znesku 221 evrov zavajajoča, saj morebitni prevzemnik ni nikoli objavil javne ponudbe za prevzem. Zato tudi morebitna škoda ni mogla nastati, kar pa je bistveni element za ugotavljanje odškodninske odgovornosti.

Urad pri vsem tem dodaja, da izdana odločba s 26. aprila leta 2011 nikakor ni in ne more biti razlog za financiranje nepotrebnega premoženja in ukvarjanje s procesom prodaje le tega, ampak je potrebno iskati vzroke za takšno stanje drugje.