V DRI zavračajo navedbe AUKN o pomanjkljivem nadzoru

V DRI pravijo, bi nadzor lahko izvajal družbenik, ki je tudi pooblaščen za ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

Objavljeno
31. januar 2012 14.16
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Ljubljana  - V družbi DRI zavračajo navedbe Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) o pomanjkljivem nadzoru nad poslovanjem družbe. Kot med drugim poudarjajo, bi nadzor lahko izvajal družbenik, ki je tudi pooblaščen za ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti. V DRI še zagotavljajo, da poslujejo transparentno in gospodarno.

V DRI pojasnjujejo, da ne opravljajo nalog investitorja (to je vedno država oz. v njenem imenu ministrstvo za promet), temveč glede na poznavanje procesov, izkušnje in vire pri vodenju investicij za državo opravlja strokovno svetovalne storitve, in sicer kot notranji izvajalec. DRI je torej izvajalec, ki mu javni naročniki lahko neposredno oddajo izvajanje aktivnosti/sklenejo pogodbo, za katere bi sicer morali izvesti postopek javnega naročila.

Družba je iz tega naslova lani ustvarila 672.668 evrov prihodkov oz. nekaj manj kot 3,5 odstotka celotnih prihodkov družbe v letu 2011, so v družbi navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Kot dodajajo v DRI, so enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Z družbo upravlja edini družbenik in tudi samostojno odloča o vprašanjih, ki v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi zadevajo upravljanje družbe.

Ker družba nima nadzornega sveta, nadzor nad poslovanjem opravlja družbenik, ki mu mora generalni direktor na njegovo zahtevo nemudoma posredovati informacije o poslovanju družbe oz. mu dovoliti vpogled v katerokoli listino, ki se nanaša na poslovanje družbe. Poleg tega ima družba tudi finančno-projektni svet, ki je pristojen za spremljanje in obravnavo finančnih in strokovnih vprašanj, povezanih s poslovanjem družbe.

Nameravana širitve poslovodstva DRI, ki jo med drugim predvidevajo spremembe akta o ustanovitvi, po ocenah družbe ne prispeva k okrepitvi nadzora nad družbo, saj nadzor vršijo družbenik in drugi organi. Pri tem v DRI poudarjajo, da mora družba kot "in-house" izvajalec zagotavljati gospodarno poslovanje, saj mora kljub statusu notranjega izvajalca zagotoviti opravljanje storitev po cenah, ki so enake ali nižje od cen za primerljive storitve na trgu.