Univerzalni temeljni dohodek: utopija ali realnost

Mencinger: Pokojnine leta 2050 niso vprašanje ekonomije, ampak politike in morale.

Objavljeno
10. oktober 2012 16.10
Posodobljeno
11. oktober 2012 06.00
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo

Ljubljana - Danes so na mednarodni konferenci, ki jo organizira inštitut Novum, svoja stališča o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD) predstavili pomembni strokovnjaki s področja ekonomije in družbenih ved.

Profesor Guy Standing, avtor nekaterih temeljnih del s področja ekonomske varnosti in socialne etike iz Velike Britanije, je na srečanju predstavil osnovne teoretske modele in argumente, ki govorijo v prid UDT. Standing meni, da je UDT možno uvesti ne le v EU, temveč po vsem svetu.

Na konferenci je Standing izrazil prepričanje, da so nosilci družbenih sprememb prekerni delavci (prekariat), ki so najbolj depriviligiran družbeni razred.

Predstavil je tudi primere implementacije UDT v nekaterih vaseh Indije, ki kažejo na uspešnost tega projekta.

Predaval je tudi Philippe van Parijs, ki je gonilna sila svetovne zveze za temeljni dohodek in poglavitni sodobni teoretik UTD.

»Pokojnina je vprašanje morale in ne ekonomije»

Na konferenci je svoje poglede na UDT in pokojnino predstavil tudi nekdanji gospodarski minister in profesor s pravne fakultete v Ljubljani, Jože Mencinger, ki UDT zagovarja.

Meni, da je v EU univerzalni temeljni dohodek (UDT) možno financirati iz davka na dodatno vrednost (DDV).

Zametke UDT v Sloveniji Mencinger prepoznava v:

pokojninskem sistemu

 certifikatski privatizaciji

 univerzalnem otroškem dodatku.

Mencinger se je obregnil tudi ob trditev, da bo bodo pokojnine leta 2050 uničile fiskalni sistem. Dejal je, da je »neumna«.

Tako UDT kot pokojnine so po njegovem mnenju vprašanje, ki je predvsem politično in moralno, in ne ekonomsko.

»Pokojnine leta 2050 bodo odvisne od vredostnih sodb v svetu,« je komentiral Mencinger. Ocenjuje tudi, da bi nadaljnje razslojevanje prebivalcev evropskih držav, EU lahko resno ogrozilo.