Vizjak predstavil ključne reforme na trgu dela

Pogoj za starostno pokojnino bo 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. Prehodna obdobja bi veljala do 2018.

Objavljeno
06. september 2012 17.13
bsa/upokojenci
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo

Ljubljana - Minister za delo Andrej Vizjak je danes predstavil vladne predloge treh ključnih zakonov s področja trga del: pokojninski zakon, zakon o delovnih razmerjih in zakon o urejanju trga dela.

Glavne spremembe v novem predlogu pokojninskega zakona so naslednje: pogoj za starostno pokojnino bo 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe, kjer se vladni predlog približa glavni zahtevi sindikatov. Predčasna pokojnina bo možna pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe. Pogoj za predčasno upokojitev je 40 let zavarovalne dobe z dokupom in 60 let starosti. Prehodna obdobja pa veljajo do leta 2018.

Glavne novosti, ki jih uvaja nov zakon o delovnih razmerjih (ZDR) pa so: enotna pogodba o zaposlitvi, krajši odpovedni roki, enotna odpravnina, omejevanje zaposlovanja za določen čas, uvajanje začasnega (in ne malega) dela, nižja nadomestila za brezposelnost in krajše obdobje prejemanja teh nadomestil. Nov zakon pa ne namerava posegati v plačan odmor med delovnim časom in v dodatke na delovno dobo.