AUKN bo dobil novo vodstvo

Vlada bo DZ predlagala novo vodstvo AUKN.

Objavljeno
20. september 2012 20.58
Posodobljeno
20. september 2012 20.58
Gregor Virant in Janez Sustersic med sejo DZ.Slovenija, Ljubljana,17.07.2012 Foto:Matej Druznik/DELO
Ti. K., STA
Ti. K., STA
Ljubljana - Vlada je danes sklenila, da DZ v imenovanje predlaga novega predsednika in člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Kot je po seji povedal finančni minister Janez Šušteršič, so po odstopu Dagmar Komar dolžni zagotoviti normalno delovanje AUKN, če zakon o državnem holdingu ne bi bil sprejet.

Predsednica uprave AUKN Dagmar Komar je v začetku julija odstopila s položaja, agencijo pa naj bi vodila do imenovanja novega predsednika uprave, a ne dlje kot do 15. septembra. Ta rok so v dogovoru s finančnim ministrstvom pred kratkim podaljšali do 29. septembra.

DZ je 20. julija s položaja članov uprave AUKN razrešil Marka Goloba in Danila Grašiča ter za v.d. člana uprave agencije imenoval Petra Ješovnika. Imenovanje Vitoslava Türka za v.d. predsednika uprave AUKN so poslanci takrat zavrnili. Uprava agencije je tako trenutno dvočlanska.

Kot je pojasnil Šušteršič, je treba zagotoviti normalno delovanje agencije, če zakon o slovenskem državnem holdingu, ki ukinja AUKN, ne bi bil uveljavljen v normalnih rokih.

"Včeraj smo poslušali napovedi veta na ta zakon, poslušali smo napovedi referendumov na ta zakon. Upam, da so to zgolj neke grožnje, ki se ne bodo uresničile. Ne vidim nobenega razloga za to," je dejal minister, ki o imenih za vodstvo AUKN ni govoril.

Potem ko je prejšnji teden končala z delom delovna skupina, se je vlada seznanila s čistopisom predloga zakona o slovenskem državnem holdingu, ki je sicer že v parlamentarni proceduri. Vložena bodo ustrezna dopolnila, je pojasnil minister.

"Čistopis odstopa od prejšnjih rešitev predvsem v tem, da Kapitalska družba (Kad) ostaja samostojna družba, sicer v okviru holdinga," je pojasnil minister. Kot je dejal, je v njem tudi nekaj drugih rešitev, ki so bolj tehnične narave, so pa pomembne za to, da se je predlog zakona izboljšal.

V skladu z mnenjem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so bili pri kriterijih za člane uprave in nadzornega sveta dodani pogoji, ki bi zagotavljali večjo neodvisnost poslovodstva in nadzora holdinga, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Člane uprave bodo izbrali na podlagi mednarodnega javnega razpisa, ki ga bo objavil nadzorni svet. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih in pri svojem delu izkazuje dobre primerljive rezultate.

Položaj predsednika in članov uprave je nezdružljiv s članstvom v poslovodstvu ali organu nadzora gospodarske družbe, v kateri ima holding kapitalsko naložbo, ali družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, v kateri ima holding kapitalsko naložbo.

Za člane nadzornega sveta so predlagani visoki etični in moralni standardi. Nadzorniki morajo izpolnjevati pogoj desetih let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in pri svojem delu izkazovati dobre primerljive rezultate.

Nadzornik mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ter ne sme biti funkcionar v izvršilni veji oblasti. Člani nadzornega sveta holdinga ne smejo biti v poslovnem razmerju z družbo, v kateri ima holding kapitalsko naložbo, ali z njo povezano družbo.

Člane nadzornega sveta bo izvolil DZ z absolutno navadno večino. Štirje člani se izvolijo na predlog vlade, izmed katerih enega predlaga Ekonomsko-socialni svet, štirje na predlog poslanskih skupin in eden na predlog komisije DZ za nadzor javnih financ.

Kad bo ostala ločena pravna oseba, bo pa odvisna družba holdinga. Predlog zakona predvideva, da se bo za razmerja med holdingom in Kadom uporabljalo pravila o povezanih družbah, kot jih določa zakon o gospodarskih družbah. Obenem ni več predviden prenos Modre zavarovalnice in Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS s Kada na holding.

V skladu s koalicijsko pogodbo je v zakonu predvideno tudi vsakoletno nakazilo Kada Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) v višini 50 milijonov evrov, ki je primarno namenjeno za usklajevanje pokojnin. Obenem bo holding Kadu z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev ZPIZ nakazal deset odstotkov kupnine, ki jo bo dobil iz naslova prodaje svojih kapitalskih naložb, razen portfeljskih.

Poslanci bodo o ustanovitvi holdinga po nujnem postopku odločali na septembrski seji, ki se bo začela v ponedeljek. Poslanska skupina SD bo poskusila preprečiti sprejem zakona, saj menijo, da gre za krajo stoletja, ogroženih bo 100.000 delovnih mest, nekaj strankarskih ljudi pa se bo okoristilo, je v sredo dejal vodja poslanske skupine SD Janko Veber.