Zadnja različica finančne konstrukcije gradnje TEŠ6

Noveliran investicijski program se v končni ceni ne razlikuje bistveno od prejšnjega.

Objavljeno
03. oktober 2012 23.29
Luka Jakše, Ljubljana
Luka Jakše, Ljubljana
Ljubljana – Na spletni strani Termoelektrarne Šoštanj so objavili NIP5, ki so ga dobili vlada, ministrstvo za infrasturkturo in prostor, finančno ministrstvo ter parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko. Dokument je odgovor na zahteve, ki jih je za odobritev poroštva zahtevala vlada, in podlaga za pripravo pogodbe med državo in EIB.

Finančno ministrstvo mora pripraviti pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko (EIB), da bo TEŠ lahko začel črpati 440 milijonov posojila. Dogovor z EIB je sicer, da mora biti to urejeno do konca novembra, vendar v TEŠ opozarjajo, da bi morala biti ratifikacija pogodbe izvedena do konca tega meseca, ker jim takrat zapade plačilo opreme Alstomu v višini 156 milijonov evrov (z DDV). Pogodba mora namreč še v parlamentarni odbor za zunanjo politiko in v državni zbor.

Cena ostaja enaka, ampak ...

Na prvi pogled razlik med NIP4 in NIP5 ni, saj cena gradnje TEŠ6 ostaja 1,3 milijarde evrov. Če smo natančni, je projekt po zadnji različici cenejši za 255.000 evrov. Podrobnejši pogled pa pokaže, da se je, brez upoštevanja stroškov financiranja, podražil za dobrih 46 milijonov evrov. Cena glavne tehnološke opreme se je podražila za deset milijonov evrov in znaša 709,6 milijona. Podražitev je posledica boljšega materiala za turbinske lopatice, predvsem pa nesprejemanja odločitev. Zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja so morali Alstomu priznati 6,2 milijona evrov pogodbene kazni. Še 2,3 milijona je navrglo nesprejetje zakona o poroštvu. Politika pa je spomladi in zgodaj poleti, ko je obljubljala, potem pa ni potrdila poroštev, pridelala še tri penale po 1,7 milijona evrov.

V NIP5 je upoštevana dokončna cena montaže, to je 156,5 milijona ali 56,5 milijona več, kot je bila ocenjena v NIP4. TEŠ se je z Alstomom sicer dogovoril za 14,5 milijona marže, kar je skoraj trideset milijonov manj, kot zahtevali spomladi. Poleg tega lahko sodelujejo pri izboru podizvajalcev in pogajanjih z njimi. Približno 2,5 milijona je prihranka zaradi izpogajane kapice na eskalacijsko klavzulo. Tako vsa oprema za TEŠ6 stane 1,127 milijarde ali 63,6 milijona več kot pred letom dni. Alstomov delež je dobrih 950 milijonov evrov.

Nekaj več kot osem milijonov cenejša bodo gradbena dela na glavnem pogonskem objektu in ostalih gradbenih delih. Glavni prihranek glede na NIP4 pa je pri stroških financiranja, ki bodo nižji za 46,5 milijona evrov. Razloga sta krajša ročnost kredita in rekordno nizke bančne obresti.

Narejena je bila tudi analiza občutljivosti za interno stopnjo donosnosti in donosnosti na lastniški kapital. Pokazalo se je, da projekt ni občutljiv na ceno emisijskih kuponov, ker se ta po izkušnjah prenese v ceno elektrike. Podražitev projekta za sto ali dvesto milijonov ne bi vidno vplivala na donosnost. Stopnja donosnosti na lastniški kapital bi padla pod mejo devetih odstotkov, če bi se cena elektrike znižala za deset odstotkov. Če pa bi padla za 15 odstotkov, bi bila donosnost le še šestodstotna. Interna stopnja donosnosti bi bila okoli petodstotna.

Analiza je pokazala, da je projekt občutljiv na ceno energenta, zato je bistveno, da Premogovnik Velenje do leta 2015 zagotovi ceno 2,25 evra na gigadžul, kot se je že zavezal.