Kako učinkovito zaščititi blagovno znamko in postati Coca-Cola

Pred registracijo znamke si je treba odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj in preveriti, ali jo je sploh mogoče zaščititi.

Objavljeno
19. september 2012 10.23
Posodobljeno
19. september 2012 12.00
Slovenija, Ljubljana, 09.Junij2010, Miro Slana in njegova zbirka starih reklam. Foto: Igor Zaplatil/DELO
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana – Moči blagovne znamke ne gre podcenjevati. Če se jo pravilno zaščiti in upravlja, je za podjetje lahko najbolj pomembna intelektualna lastnina. Zgovoren je primer Coca-Cole, ki je bila kot znamka registrirana leta 1893, danes pa je ena najvrednejših v svetu.

Coca-Cola je vse do lani kraljevala na Interbrandovi lestvici 100 največjih znamk skupaj z IBM, Microsoftom in Googlom. Jo bo letos prehitel Apple?

Prvo znamko v Sloveniji je registriralo nemško podjetje že leta 1921 in registracija velja še danes, za prvo slovensko organizacijo z registrirano blagovno znamko pa pri nas velja Lovska zveza Slovenije.

Po besedah Tadeja Černivca iz Tehnološke agencije Slovenije (TIA) se je pri nas zadnja leta precej spodbujalo patentiranje, manj pa druge oblike ščitenja intelektualne lastnine, kot sta na primer zaščita znamke, zaščita modela ali geografske označbe. »Spodbujanje tovrstne aktivnosti zaščite intelektualne lastnine (z izjemo Krke in Leka) lahko precej pripišemo različnim javnim razpisom, ki so imeli med kriteriji za izbor tudi prijavo patentnega zahtevka ali celo že podeljen patent,« pravi Černivec.

Obnova registracije na deset let

Znamka je znak, ki ga trgovec uporabi, da svoj izdelek ali storitev loči od enakih izdelkov ali storitev drugih trgovcev in hkrati utrdi svoj ugled. Znamke so lahko besede, logotipi, gesla, barve, oblike ali zvoki. Imetnik jo registrira pri pristojni ustanovi, pri nas je to Urad RS za intelektualno lastnino (UIL), in sicer za en sam izdelek ali več. S tem pridobi pravico do njene uporabe na ozemlju, kjer je registrirana. Znamko je mogoče registrirati za obdobje desetih let in vsakih deset let registracijo obnoviti.

Še pred registracijo pa se je dobro, podobno kot pri patentih, pozanimati, kaj je sploh mogoče zaščititi kot znamko, če je podobna (ali celo ista) znamka že registrirana, kdo nam lahko pomaga ... Registrirane blagovne znamke so zapisane v brezplačno dostopnih bazah, tudi na spletnih straneh urada za intelektualno lastnino.

Obrazec za prijavo znamke je prav tako dostopen na spletni strani UIL. Po oddani prijavi bodo v uradu opravili formalni in vsebinski preizkus, kjer se ugotavlja skladnost prijave z zakonom o industrijski lastnini (ZIL) in pravilnikom o vsebini prijave znamke ter skladnost znaka z zahtevami iz 42. in 43. člena ZIL.

Ob pozitivnem preizkusu znamko objavijo v Biltenu za industrijsko lastnino. Po tej objavi vsak v treh mesecih vloži ugovor na registracijo znamke. Če ga ni, se znamka registrira pri UIL in po treh mesecih objavi kot registrirana. Še strošek: če prijavo delamo sami, je skupen minimalni strošek 250 evrov. »Če se lotite tega po posredniku (patentnem zastopniku), pa se cene gibljejo med 300 in 1000 evri,« dodaja Černivec. Pristojbina za podaljšanje veljavnosti znamke za novo desetletno obdobje znaša 150 evrov. Višina pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvrščajo izdelki ali storitve, za katere se zahteva varstvo.

Strošek zaščite v tujini višji

Kaj pa zaščita znamke v tujini? Nacionalno prijavo lahko podjetje opravi le po zastopniku, ki je vpisan v register zadevne države. »Postopek je podoben v vseh državah. S stroškovne plati pa to pomeni precej večji strošek kot v Sloveniji,« razlaga Černivec. Na podlagi slovenske prijave je možno registrirati znamko v več kot 80 državah članicah madridskega sporazuma. Zahteva se odda pri UIL. Strošek je sestavljen iz nacionalne (60 evrov) in mednarodne pristojbine, ki je različna po posameznih državah. EU pozna znamko skupnosti, to pomeni, da registracija znamke velja v vseh državah članicah evropske skupnosti in ima enak učinek na celotnem območju. Tudi to prijavo lahko opravimo v UIL. Strošek pristojbine je 1100 evrov oziroma 900 evrov, če vložimo vlogo v Alicanteju v Španiji (Urad EU za usklajevanje na notranjem trgu OHIM).

»Seveda vam sama registracija in pozneje podeljena zaščita ne bosta pomagali, če nimate ustrezne strategije za uveljavljanje te pravice in finančnih sredstev, ki jih s seboj prinesejo morebitni sodni spori v primeru kršenja pravic,« opozarja Černivec. Svetuje, da si je treba pred registracijo (pravno zaščito) znamke v Sloveniji oziroma drugih državah po svetu odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj. Smo analizirali in definirali ključne kazalnike, kot so prihodki iz novih trgov, organska rast podjetja, prihodki od prodaje, povprečna cena na proizvod, za merjenje uspešnosti BZ? » Smo ustrezno načrtovali in definirali strateške cilje podjetja? Le usklajena in povezana strategija trženja blagovne znamke s poslovnim načrtom podjetja bo namreč precej pripomogla k večji prepoznavnosti vaše znamke,« pravi Černivec.