Mercator s polovico manj dobička v prvem polletju

Skupina Mercator je v letošnjem prvem polletju ustvarila skoraj polovico manj čistega dobička kot v enakem obdobju lani. Do konca leta naj bi čisti dobiček dosegel 20,5 milijona evrov, kar pomeni 32 odstotkov manj od prvotnega načrta.

Objavljeno
25. avgust 2009 20.21
Š. Ro./STA
Š. Ro./STA
Ljubljana - Skupina Mercator je v prvem polletju ustvarila 11,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 49,6-odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Čiste prihodke od prodaje je skupina v polletju zvišala za 3,4 odstotka na 1,3 milijarde evrov.

V Sloveniji je bila dosežena 1,1-odstotna rast prihodkov, v tujini pa 8,1-odstotna rast ob stalnih tečajih oziroma 0,5-odstotna rast ob upoštevanju nihanj tečajev, je v sporočilu za javnost sporočila Skupina Mercator. S poslovanjem so se na današnji seji seznanili tudi nadzorniki.

Če izključimo izredne dobičke od prodaje osnovnih sredstev in tečajne razlike, je prilagojeni dobiček pred davki (14,1 milijona evrov) nižji od lanskega (20,2 milijona evrov) za 30,2-odstotka. Uprava takšen rezultat ocenjuje kot dober glede na izjemno zahtevne gospodarske razmere na vseh trgih.

Kot so poudarili v skupini Mercator, so poslovanje v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta zaznamovale intenzivne trženjske aktivnosti z namenom zagotavljanja ugodne ponudbe za potrošnike in ohranjanja njihove zvestobe. To je v Sloveniji prispevalo k 1,1-odstotni rasti čistih prihodkov iz prodaje, pri čemer pa so številne akcije za potrošnike ob močni konkurenci na trgu prispevale k znižanju deleža kosmatega dobička v prihodkih za 1,4 odstotne točke.

Na poslovanje v tujini so poleg splošnih gospodarskih razmer negativno vplivale tudi spremembe deviznih tečajev, predvsem srbskega dinarja.

Skupina Mercator je v prvi polovici leta ustvarila 95,7 milijona evrov denarnih tokov iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR), kar predstavlja 4,1-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 1,6-odstotno rast ob upoštevanju tečajnih sprememb. Stabilno ustvarjanje denarnih tokov iz poslovanja tudi v časih težkih gospodarskih okoliščin kaže na visoko finančno moč, konkurenčnost in poslovno učinkovitost skupine, poudarjajo v Mercatorju.

Skupina je v prvi polovici leta investirala za 66 milijonov evrov, pretežno v razvoj maloprodajne mreže, kar predstavlja 41,6-odstotka letnega načrta naložb. Prav tako so nemoteno potekale tudi priprave na vstop na dva nova trga, in sicer na trg Bolgarije in trg Albanije, kjer namerava Mercator v drugi polovici letošnjega leta odpreti svoji prvi dve trgovini.

Uprava je presodila, da glede na gospodarske razmere na vseh trgih v drugem četrtletju in glede na trenutna pričakovanja glede razvoja poslovnega okolja v drugi polovici leta načrtovani poslovni cilji za leto 2009 ne bodo v celoti doseženi.

Družba je zato pripravila oceno ključnih ekonomskih kategorij, ki jih bo letos glede na trenutna pričakovanja glede razvoja poslovnih razmer mogoče uresničiti. Čisti prihodki skupine naj bi v celotnem letu zrasli za tri odstotke in dosegli 2,7 milijarde evrov, kar predstavlja 3,2-odstotka manj od prvotnega načrta za leto 2009. Čisti dobiček naj bi v letu dosegel 20,5 milijona evrov, kar predstavlja 50,3-odstotka ustvarjenega lanskega čistega dobička in 32 odstotkov manj od prvotnega načrta.

Na dan 30. junij je imela skupina Mercator v družbah v Sloveniji zaposlenih 13.144 sodelavcev, s čimer ohranja mesto največjega slovenskega zaposlovalca. V družbah izven Slovenije pa je skupina zaposlovala 8114 ljudi.