Merkur: največ terjatev prijavila NKBM

Največje upnice so banke, med nebančnimi upniki je največ terjatev prijavilo Gorenje, sledijo Salonit Anhovo, 
Acroni, Gorenje GTI. Mersteel je sklenil dogovor z upnicami o premostitvenem kreditu in faktoringu.

Objavljeno
05. februar 2011 11.55
nejc Gole, Božena Križnik, gospodarstvo
nejc Gole, Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Prisilni upravitelj Merkurja Ladislav Hafner je včeraj objavil osnovni seznam preizkušenih terjatev. Največji upniki nakelskega trgovca so banke, predvsem NKBM, ki je prijavila 73 milijonov evrov terjatev. Kot smo poročali že včeraj, je svoje terjatve prijavilo 3227 upnikov, od tega je bilo 21 prepozno prijavljenih. Skupna vrednost vseh prijavljenih terjatev je 549,6 milijona evrov. Od tega jih je prisilni upravitelj priznal za 524 milijonov evrov, 24 milijonov pa jih prereka. Konzorcij bank pa je včeraj Merkurju odobril prvo črpanje 35 milijonov evrov sindiciranega posojila.

Največje upnice so banke; nekatere so prijavile navadne terjatve, druge pa tudi zavarovane. NKBM je prijavila za 73 milijonov evrov terjatev, od tega je navadnih za 16,4 milijona evrov. Abanka Vipa je prijavila 62,3 milijona evrov terjatev, od tega jih je navadnih 10,5 milijona evrov. Del terjatev imajo zavarovane tudi v Deželni banki Slovenije, ki ima za 8,3 milijona evrov terjatev, od tega je navadnih za dva milijona evrov. Probanka ima zavarovanih približno polovico od 28,6 milijona evrov.

Zgolj navadne terjatve so prijavili v NLB, in sicer za 9,7 milijona evrov, ter v banki Raiffeisen (5,4 milijona evrov terjatev). Zavarovane terjatve pa imajo v Gorenjski banki (54,1 milijona evrov), Banki Koper (26,5 milijona evrov), Banki Sparkasse (26,1 milijona evrov), banki SKB (16,4 milijona evrov), Factor banki (16,1 milijona evrov), Banki Celje (14,3 milijona evrov) in banki Hypo (5,8 milijona evrov).

Največji nebančni upniki so Gorenje z 11,1 milijona evrov, Salonit Anhovo z 6,1 milijona evrov, Acroni s 5,1 milijona evrov, Gorenje GTI s 4,5 milijona evrov, cementarna Lafarge Trbovlje s tremi milijoni evrov in Cinkarna Celje z 2,7 milijona evrov navadnih terjatev.

Velike terjatve je prijavila tudi Merkurjeva divizija Mersteel, in sicer za 52,8 milijona evrov, ter Merkur International Beograd – za 22,5 milijona evrov. Družba HTC Dva, prek katere je Merkur kreditiral Merfin Bineta Kordeža in drugih menedžerjev, pa je izkazala za 15 milijonov evrov navadnih terjatev.

Sicer pa so banke včeraj Merkurju dovolile prvo črpanje 35 milijonov evrov vrednega posojila. Gre za paket več kot 500 predračunov v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. Denar bo večinoma porabljen za zapolnitev zalog v trgovskih centrih in skladiščih ter za zagon veleprodaje. Odobritev in črpanje posojila je eden od ključnih elementov načrta finančnega prestrukturiranja. Banke bodo na letni revni nadzorovale izvajanje izkoriščanja kredita in uresničevanje postavljenih ciljev vsako leto do leta 2016, ko bo kredit dokončno poplačan.

Mersteel se pobira

Malo dlje je trajalo, ampak končno prihajajo dobre novice tudi iz Mersteela. Včeraj je uprava z Darkom Gregoričem na čelu sklenila dogovor s štirimi bankami upnicami o premostitvenem posojilu, ki ga bo Mersteel uporabil za zagon poslovanja, za obnovitev zalog in polnjenje polic. Del svežega denarja bo v obliki kredita, del pa kot faktoring, torej v obliki prodaje terjatev. Tako bo podjetje zelo hitro dobilo dodatnih šest do osem milijonov evrov.

Na temelju včerajšnjega dogovora bodo po Gregoričevih besedah v sredo bankam poslali v pregled popravljeni predlog načrta finančnega prestrukturiranja s predvideno višino poplačila nezavarovanih upnikov v višini 55 odstotkov (prvotno je bilo predvideno 30-odstotno poplačilo), banke pa jim bodo skupaj z odgovorom posredovale predlog pogojev za premostitveno posojilo in prodajo terjatev. Ko bodo to uskladili, bodo podpisali medbančni sporazum, do konca februarja pa bi predvidoma že lahko črpali posojilo in iztržek od prodaje terjatev.

Hkrati s tem se končuje tudi iskanje strateškega partnerja. Pismo o nameri je tik pred podpisom: Partner, ki sicer vstopa neobvezujoče in bo pred dokončno odločitvijo o vstopu v (večinsko) lastništvo Mersteela (zanimajo ga predvsem hčerinske družbe v nekdanji Jugoslaviji) opravil skrbni pregled Mersteela. Gre za velik metalurški sistem. (Po informacijah iz virov blizu Mersteela bo to najbrž Slovenska industrija jekla). Vsekakor je interes Mersteela, da najde strateškega partnerja, s tem pa se mu trenutno posebno ne mudi, saj že dogovor z bankami omogoča nadaljevanje finančnega prestrukturiranja in poslovanja.