Merkur v odpuščanje 141 presežnih delavcev

Nakelski Merkur je v okviru sanacijskega programa predvidel obsežna odpuščanja, ki pa so se zaradi številnih prostovoljnih odhodov zaposlenih precej skrčila.

Objavljeno
14. februar 2011 18.49
Karmen Lugarič, delo.si
Karmen Lugarič, delo.si
Naklo - Tako seznam presežnih delavcev vključuje 141 zaposlenih, od katerih jih je okrog 40 iz Naklega, glavnina pa iz Merkurjevih celjskih pisarn, ki jih bo podjetje zaprlo.

Kot je za STA povedala Jasna Erman - vodja pravne službe Sveta gorenjskih sindikatov, v okviru katerega deluje Merkurjev sindikat, je vodstvo podjetja sindikatu in delavcem že posredovalo program presežnih delavcev, v petek pa so ga predložili tudi zavodu za zaposlovanje. Sedaj čakajo, da zavod določi datum za začetek vročanja odpovedi.

Na seznamu presežnih delavcev so tudi nekateri iz zaščitenih kategorij. Zato Ermanova pričakuje, da bo končni seznam odpuščenih delavcev še krajši, kot je sedaj. Četudi je že sedanji seznam mnogo krajši od prvotno pričakovanega, ko je bilo govora o kar 1000 presežnih delavcev znotraj celotne Merkurjeve skupine.

Določeni so se upokojili po stari zakonodaji ali odšli na drugo delovno mesto

Ogromno zaposlenih je namreč v drugi polovici minulega leta Merkur prostovoljno zapustilo zaradi koriščenja pogojev upokojevanja po stari zakonodaji ali zaradi odhoda na drugo delovno mesto. Ermanova domneva, da se bo število zaposlenih po tako imenovanih mehkih metodah še naprej zmanjševalo, čeprav po pridobitvi premostitvenega posojila iz podjetja vendarle prihajajo vzpodbudne novice.

Zaplet z odškodninami Mersteelovih delavcev še nerešen

Medtem sicer zaplet z odškodninami Mersteelovih delavcev, ki izhajajo iz odpovedi delovnega razmerja pred začetkom prisilne poravnave, še vedno ni rešen. Predstavnik bivših zaposlenih v Mersteelu Maksimilijan Kalan je za STA povedal, da so danes v državni zbor posredovali dokumentacijo in obrazložitev zahteve po novi avtentični razlagi insolvenčnega zakona, saj tudi po decembrski razlagi, ki je delavcem omogočila odpravnine, vprašanje odškodnin ni povsem jasno.

Kalan pričakuje, da bodo prav tako kot decembra državnozborski poslanci soglasno podprli njihov predlog. Kot prvi možni termin za avtentično razlago pa naj bi bila že izredna seja državnega zbora v petek, če pred tem ne bo potrebna obravnava zadeve na odboru za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje.

Sredstva za plačilo odškodnin ima sicer Mersteel zagotovljena in rezervirana na posebnem računu. Zato na izplačilo ne vpliva premostitveno posojilo, za katerega se z bankami dogovarja vodstvo podjetja. Po tem, ko je bil načelni dogovor pred desetimi dnevi že sklenjen, direktor Merkurjeve metalurške družbe Darko Gregorič računa, da bo v naslednjih desetih dneh podpisan tudi medbančni sporazum, ki predvideva tri milijone evrov kredita in faktoring.

Od sporazuma je odvisen uspeh prisilne poravnave, saj je Mersteel danes po pošti prejel ugovor na vodenje prisilne poravnave, ki ga je zaradi neizpolnjevanja načrta finančnega prestrukturiranja s pridobitvijo svežih sredstev podala upraviteljica. Kot je za STA povedal Gregorič, bodo podali odgovor na ugovor, računa pa, da bo sporazum, ki ga je treba le še dokončno uskladiti in oblikovati, podpisan še pred narokom na sodišču in bo upraviteljica ugovor umaknila.