Milijarde za odškodnine

Slovenska odškodninska družba je v desetih letih iz naslova odškodnin za nadomestno premoženje izplačala 451,1 milijona evrov (108,1 milijarde tolarjev).

Objavljeno
29. januar 2007 07.15
Marko Pogačnik
Ljubljana – Slovenska odškodninska družba (SOD) je v desetih letih iz naslova odškodnin za nadomestno premoženje, ki ga v denacionalizacijskem postopku upravičencem ni bilo mogoče vrniti v naravi, izplačala 451,1 milijona evrov (108,1 milijarde tolarjev). Od tega je bilo po zakonu o denacionalizaciji izplačanih 432,1 milijona evrov, po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij pa 18,9 milijona evrov.

V zakonu o denacionalizaciji se je država zavezala, da bo upravičencem, če bo le mogoče, vrnila odvzeto premoženje v naravi. V tem primeru so razlaščenci upravičeni tudi do nadomestila za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona naprej. O teh nadomestilih, ki znašajo okoli 1,7 milijona evrov (zahtevkov pa je za 185 milijonov evrov), smo pisali prejšnji teden. V primerih, ko vrnitev denacionaliziranega premoženja ni mogoča v naravi, pa zakon predvideva izplačilo odškodnine v obliki obveznic SOD. Obveznice v vrednosti 51,13 milijona evrov, imajo rok dospetja junija leta 2016, obrestujejo pa se od 1. julija 1996 po 6-odstotni obrestni meri. Iz tega naslova je doslej SOD v desetih letih izdal za 54,4 milijona evrov obveznic in plačal 377,6 milijona evrov obresti. Obveznice je doslej prejelo 17.989 upravičencev. Največje izplačilo po eni odločbi pa je doslej znašalo 129.187 obveznic oziroma 6,6 milijona evrov brez obresti.

Več o tem preberite v tiskani izdaji Dela.