Ministrstvo: Doslej nismo preprečili še nobene trgatve

Minister za delo zanika obtožbe na račun »neživljenjskega zakona«. Tako najbolj sporne oblike dela, na primer sosedska pomoč, prostovoljno delo in podobno, še naprej ostajajo dovoljene, poostril pa se bo nadzor in okrepljene sankcije za tiste oblike dela, ki so opredeljene kot delo na črno.

Objavljeno
09. februar 2011 20.34
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana – Na ministrstvu za delo so včeraj opozorili na napačne interpretacije novega zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno. Poudarili so, da je koncept novele zakona enak prvotnemu zakonu iz leta 2000 in da so ga dopolnili le z nekaterimi novimi, strožjimi, opredelitvami in ostrejšimi sankcijami. »Z novelo zakona ne želimo posegati v temeljne vezi med ljudmi, ki so bodisi teritorialno bodisi sorodstveno povezani oziroma so jih povezale izjemne situacije,« je pojasnil minister za delo Ivan Svetlik, ki se je odzval na številne napačne interpretacije zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v medijih.

Največ nesporazumov je bilo pri razumevanju sosedske pomoči, ki še naprej ostaja med izjemami, ki ne bodo štele za delo na črno. Na ministrstvu pri tem opozarjajo, da sosedske pomoči ne morejo ponujati obrtniki in podjetja, drugih oblik pomoči pa ne bodo prepovedali. »Člen, ki določa sosedsko pomoč, je enako zapisan že od leta 2000, pa doslej nismo preprečili nobene trgatve ali obiranja oljk,« je dejal vodja programov zaposlovanja na ministrstvu Zoran Kotolenko.

Med izjemami je tudi delo v lastni režiji, ki bo dovoljeno na objektih v lasti ali najemu, če jih opravlja lastnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti ali sorodnik do drugega kolena. Še naprej bodo dovoljena tudi nujna dela v primeru naravnih in drugih nesreč ter humanitarno, karitativno in prostovoljno delo. Osebno dopolnilno delo bo v zakonu omejeno na letne dohodke v višini 6000 evrov, pri čemer se ne bo smelo opravljati pri pravnih osebah ali samozaposlenih, kratkotrajno delo pa bo omejeno na 40 ur za posameznega delodajalca.

Glavne spremembe v zakonu se nanašajo na strožji nadzor. Kot je znano, bodo med nadzorne organe vključili Carinsko upravo RS, ki naj bi s 170 zaposlenimi povečala učinkovitost nadzora. Novela širi tudi pristojnosti nadzornih organov, ki bodo lahko izdajali odločbe o prepovedi dejavnosti na področju, za katero so pristojni. Delodajalci, ki bodo delavce zaposlovali na črno, jim bodo morali dati odločbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Poleg tega bodo morali za tri mesece za nazaj poravnati vse prispevke, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Novela zakona predvideva tudi višje globe, ki za pravno osebo znašajo do 15.000 evrov, za samostojnega podjetnika do 12.000 evrov, za posameznika pa do 2000 evrov. Sankcija za posameznika, ki je zaposlen na črno, bo 1000 evrov, za študenta, ki dela brez napotnice, pa 500 evrov. Posameznik, ki bo prijavil delodajalca, ki ga je zaposlil na črno, bo oproščen sankcij. Za ponavljajoče se kršitve in hude kršitve je predvideno plačilo dvakratnika predpisane globe.