Ministrstvo prisluhnilo sindikatu energetike, opozorilna stavka ostaja

Ministrstvo za gospodarstvo in sindikat delavcev energetike sta se na današnjem sestanku dogovorila, da bo država predloge sklepov spremenila tako, da ne bodo več govorili o oddelitvi družb, ampak o skrbnem pregledu poslovanja.

Objavljeno
21. avgust 2009 19.25
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
An.B./STA
An.B./STA
Ljubljana - Ministrstvo za gospodarstvo in sindikat delavcev energetike sta se dogovorila, da bodo točke dnevnih redov skupščin elektroditribucijskih podjetij, ki predvidevajo razdelitev prenosne in tržne dejavnosti, spremenjene in bodo upravam družb naložile le izvedbo skrbnega pregleda. Opozorilna stavka v ponedeljek kljub temu bo.

 

Osnovna zahteva Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije ob napovedi opozorilne stavke je bila, da se z dnevnih redov skupščin elektrodistribucijskih podjetij, ki bodo od torka do petka prihodnji teden, umaknejo točke, ki se nanašajo na ločitev omrežne in tržne dejavnosti družb. Sindikat se s predlogom ne strinja, saj da ni jasno, kakšne bodo nadaljnje poteze, kako bo ločitev vplivala na celotni sektor in kakšne posledice bo imela za zaposlene.

 

Na današnjem sestanku na ministrstvu za gospodarstvo, na katerem sta sodelovala tudi direktor direktorata za energijo Janez Kopač in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Miloš Pavlica, so se dogovorili, da bo ministrstvo predloge sklepov spremenilo tako, da ne bodo več govorili o oddelitvi družb, ampak o skrbnem pregledu poslovanja, je po sestanku povedal predsednik sindikata Franc Dolar.

 

"To za nas ni nekaj spornega," pravi Dolar in dodaja, da so se na sicer zahtevnem sestanku uspeli dogovoriti o veliki večini zahtev sindikata, tudi glede socialnega dialoga. "Mislim, da se je danes naredilo ogromno, uskladili smo se v večini stvareh," je dejal. Tako so se dogovorili o sprotni komunikaciji z ministrstvom oz. direktoratom za energetiko in sprotnem dogovarjanju glede vsake spremembe. Dodaja pa, da "če bomo delali, kakor smo se danes dogovorili, v prihodnje ne bi smeli prihajati do podobnih problemov".


Po skupščini Elektra Ljubljana, ki bo kot prva potekala v torek, bodo videli, ali je "zadeva urejena tako kot mora biti". "V nasprotnem primeru bomo napovedali splošno stavko," je odločen Dolar.

 

Ozadje

 

Reorganizacijo elektrodistribucijskih podjetij z razdelitvijo omrežne in tržne dejavnosti je vlada predlagala v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo računskega sodišča o ureditvi izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Sodo).

 

Po predlogu vlade je predvidena v štirih korakih - razdelitev sedanjih distribucijskih podjetij na pet tržnih in pet omrežnih družb, dokapitalizacija družbe Sodo z državnim deležem v petih omrežnih družbah (kjer ima država sedaj 79,5-odstotni delež), pridobitev 100-odstotnega deleža v omrežnih družbah z odkupom ali menjavo ter združitev Sodo in omrežnih podjetij v enovito družbo.

 

Računsko sodišče je konec marca ocenilo, da izvajanje gospodarske javne službe Sodo v drugi polovici leta 2007 ni bilo uspešno, učinkovito in gospodarno, in sicer predvsem zaradi ohranitve lastništva infrastrukture v elektropodjetjih in sklenitve pogodbe o najemu infrastrukture med Sodom in elektropodjetji.