Ministrstvo zavrnilo predlog obrtno podjetniške zbornice

Po predlogu Obrtno-podjetniške zbornice naj bi bil obdavčen vsak evro dohodka davčnega zavezanca, ki pa bi imel možnost uveljavljati olajšavo za račune, ki bi verodostojno izkazovali njegovo potrošnjo. Ministrstvo za finance obrtno-podjetniški zbornici odgovarja, da tako preprosto sive ekonomije ne bo mogoče omejiti.

Objavljeno
04. februar 2011 19.45
Katarina Fidermuc, godpodarstvo
Katarina Fidermuc, godpodarstvo
Ljubljana – Ministrstvo za finance je odgovorilo na pobudo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je ministrstvu za finance oziroma vladi predlagalo, naj sivo ekonomijo poskuša omejiti s spodbudo. Po predlogu zbornice naj ministrstvo v dohodninski zakon vključi olajšavo po načelu »vsak račun šteje«, s katero naj zavezancu zniža davčno osnovo za vse račune, ki jih zbere v dohodninskem letu. V obrtni zbornici namreč menijo, da kupci lahko sami pripomorejo k manjšemu obsegu sive ekonomije tako, da za vsako storitev in blago dosledno zahtevajo račun.

O Pobudi obrtno-podjetniške zbornice na ministrstvu pojasnjujejo: »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v sklopu predlogov za precejšnje zmanjšanje obsega sive ekonomije v Sloveniji predlagala tudi spremembe oziroma dopolnitve zakona o dohodnini. Po predlogu gre za popolnoma novo ureditev obdavčitve z dohodnino, in sicer z uvedbo olajšave, ki bi jo bilo mogoče uveljavljati izključno na podlagi predloženih računov o porabi zavezanca. V osnovi bi bil obdavčen vsak evro dohodka davčnega zavezanca, ki pa bi imel možnost uveljavljati olajšavo za račune, ki bi verodostojno izkazovali njegovo potrošnjo.

Predlog sicer ni jasneje obrazložen ali utemeljen. Ministrstvo za finance obrtno-podjetniški zbornici odgovarja, da tako preprosto sive ekonomije ne bo mogoče omejiti: »Poudarjamo, da je po našem mnenju preprečevanje sive ekonomije proces, ki ga je treba izvajati sistematsko, in sicer z ukrepi na različnih področjih. Zato pričakovanje, da bo en sam ukrep na davčnem področju s spremembo davčne zakonodaje odločilno pripomogel k zmanjšanju sive ekonomije, ni realno.« Po presoji ministrstva so zanesljivejši ukrepi, na primer, davčne blagajne in negotovinsko poslovanje.