Mrzlica v Luki Koper: stavka da ali ne?

Sindikalisti in uprava se mrzlično pogajajo o odpoklicu stavke v Luki Koper, a žerjavisti trdijo, da nimajo kaj izgubiti. Bi pa veliko lahko izgubila Luka Koper.

Objavljeno
18. februar 2011 19.30
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper - "Ne zahtevamo dviga plač. Denarno ne želimo niti malo bremeniti Luke Koper. Toda uprava je 1. februarja sprejela sklepe, ki bodo bistveno spremenili položaj zaposlenih, zato zahtevamo spremembe teh sklepov. Sicer se bodo 22. februarja ob šestih zjutraj ustavili vsi žerjavi, dvigala in drugi stroji v pristanišču," je na tiskovni konferenci med drugim povedal Mladen Jovičić, ki vodi Sindikat žerjavistov pristaniških delavcev v Luki Koper. Med sindikalisti, upravo in nadzorniki se je v zadnjih dnevih razplamtela ogorčena polemika. Uprava očita, da že sama napoved in bela stavka povzročajo pristanišču veliko škodo, žerjavisti pa menijo, da brez njih pristanišče obstane.

Na vprašanje, kaj 140 žerjavistov (oziroma 370 upravljalvcev strojev) tako moti, da so zagrozili z zadnjim sindikalnim orožjem, je Mladen Jovičić dejal, da zahtevajo vzpostavitev varnostnih razmer na vseh deloviščih. Po njegovih besedah je v pristanišču veliko dela in ves delovni proces poteka na robu varnosti. Natančnih podatkov o nesrečah niso posredovali. Dejal je, da so pred leti že poklicali inšpektorje za delo, ki pa niso ugotovili ničesar oprijemljivega. Najbrž zato, ker naj bi bili na neprimeren način povezani z upravo oziroma lastniki podjetja. Žerjaviste najbolj moti sklep, s katerim želi uprava sklepati več pogodb z zunanjimi podjetji z delovno silo ("izvajalci pristaniških storitev" - IPS). Uprava želi varčevati z najemom pogodbenih delavcev, ki vsa dela opravijo bistveno ceneje kot redno zaposleni. "Ne morejo zaposlovati pogodbenih podjetij, ki plačujejo svoje delavce le po tri eve na uro in morajo delati po 12, 16 in več (tudi neprekinjeno 24 ur) zato da lahko preživijo in opravijo po 300 do 400 ur mesečno, kar je daleč od zakonsko sprejemljivega," je dejal Jovičić, ki je kasneje povedal, da redno zaposleni žerjavisti od osmih ur zares delajo le štiri ure, preostale štiri ure počivajo. Za tako delo dobijo po izjavah na tiskovni konferenci med 1100 in 1250 evrov neto, medtem, ko je uprava posredovala podatek, da znaša lansko povprečje žerjavistov 2482 evrov bruto (v kar so všteti tudi 13. plača in nagrade za učinkovitost po trimesečjih).

Žerjavisti celo zahtevajo dodatne zaposlitve žerjaviste, nikakor pa ne, da uprava oddaja delo po pogodbi zunanjim podjetjem. Le nekaj ur pred omenjeno tiskovno konferenco je zaposlenim v Luki Koper pisal delavski direktor Matjaž Stare, ki je svoje pismo naslovil z "Lordi kapitala tečejo odločilni krog". V pismo je zapisal, da "žerjavi znova letijo", da poteka v Luki "specialna vojna", da je "bela stavka posledica slabo načrtovanih in neusklajenih aktivnosti", da bo "temeljito prevetril vlogo prvega nadzornika Janeza Požarja in tako postal nadzornik nadzornika" zaradi njegovega sporočila o odškodnini, ki jo zahteva Maersk. Da se mu je Gregor Veselko (predsednik uprave) vsiljeval kot nadrejeni, dokler mu ni jasno povedal, da tako ne gre, ker so vsi člani uprave enakopravni. "Dokler se ne bo začel razcvet podjetja, bo funkcija delavskega direktorja v Luki Koper konfliktna." "Tisti trentek, ko bodo ponosni žerjavi pobesili pokončne kljune, se bo ustavilo srce Luke. Zavladali bodo lordi kapitala. Za njih pa so vsa delovna mesta predraga in odvečna. Luka Koper, finančni holding. Lepo se slišiši, mar ne!" je zapisal Matjaž Stare in prilil kapljico olja na ogenj. Odzval se je Janez Požar, prvi nadzornik, ki je zaposlenim med drugim sporočil, da ima zanesljive podatke, da nekateri ladjarji močno razmišljajo o preusmeritvi (ne le začasni) svojih ladij v sosednja pristanišča. "V času največjih poslovnih poriložnosti v svetu sporočamo, da smo nezanesljiv partner." Požar sporoča, da nadzorni svet tega ne bo dovolil in da bo sprejel vse potrebne ukrepe, da se stanje v družbi uredi. "Vedno smo in bomo delovali v interesu celotne družbe in ne v interesu posameznih skupin, za kar se je v svojem dopisu zaposlenim odločil delavski direkto Matjaž Stare. Nedopustno je, da s svojim delovanjem vnaša razdor med upravo in zaposlenimi ter med samimi zaposlenimi. Stavka je povsem legitimna oblika delavskega boja, vendar le, ko so izčrpane vse druge možnosti. V primeru Luke Koper temu ni tako," je zapisal Janez Požar. Prvemu nadzorniku se je pridružila tudi uprava, ki je prepričana, da sploh niso bili uporabljeni mehanizmi, ki jih predvdieva kolektivna pogodba za reševanje odprtih vpašanj. Poleg tega meni, da je napoved stavke nesorazmeren ukrep glede na težo stavkovnih zahtev. "Že samo napoved povzroča peplah med našimi strankami, pritožbe zaradi manjše storilnosti in grožnje z odškodninami. Varnost v pristanišču nikakor ni ogrožena, kar dokazujejo podatki o številu poškodb. Leta 2007 jih je bilo 44, lani pa le 20, a še to so bile le lažje poškodbe. Trend je v upadanju. Kako poslujejo pogodbeni izvajalci pristaniških storitev pa je pristojnost delovne inšpekcije," je zapisala uprava.