Nadzorniki Mercatorja potrdili načrt za prihodnje leto

Skupina Mercator v prihodnjem letu načrtuje 2,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje in 30,4 milijona evrov čistega dobička.

Objavljeno
13. december 2006 11.16
Predsednik uprave Mercatorja Žiga Debeljak
Ljubljana - Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator se je na torkovi seji seznanil z oceno letošnjih poslovnih rezultatov in sprejel gospodarski načrt skupine in družbe za leto 2007. Skupina Mercator v prihodnjem letu načrtuje 2,3 milijarde evrov (560,5 milijarde tolarjev) čistih prihodkov od prodaje in 30,4 milijona evrov (7,3 milijarde tolarjev) čistega dobička, je družba danes objavila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Skupina ocenjuje, da bo letos dosegla v gospodarskem načrtu zastavljene cilje. Čisti prihodki skupine bodo po ocenah dosegli dve milijardi evrov (490,2 milijarde tolarjev), kar predstavlja 5,3 odstotka več od načrtov. Čisti dobiček skupine pa naj bi dosegel 26,8 milijona evrov (6,4 milijarde tolarjev), kar je v okviru načrtov.

Prihodnje leto naj bi se čisti prihodki od prodaje skupine glede na oceno letošnjih povečali za 14,3 odstotka, čisti dobiček pa naj bi ocenjenega za letos presegel za 13,5 odstotka. Uprava ocenjuje, da gospodarski načrt za leto 2007 pomeni dosledno uresničevanje začrtanih strateških usmeritev skupine ter izpolnjevanje vizije postati vodilno trgovsko podjetje z živili in podobnim blagom v jugovzhodni Evropi.

Kot so navedli v Mercatorju, sta na letošnje prihodke od prodaje skupine pozitivno vplivali dobra prodaja in vključitev družbe M-Rodič, kar v letošnjem gospodarskem načrtu ni bilo načrtovano. Na nekoliko nižjo rast prihodkov v zadnjem četrtletju vpliva dogovorjeno zmanjšanje obsega tranzitnih veleprodajnih poslov z nekaterimi večjimi veleprodajnimi kupci v Sloveniji.

Pozitivni in negativni vplivi na poslovni izid

Na letošnji poslovni izid skupine so pozitivno vplivali dobra prodaja v Sloveniji, rast prodaje na Hrvaškem in v Srbiji, obvladovanje stroškov ter že omenjena vključitev M-Rodiča. Negativno pa so vplivali stroški integracije Erine dejavnosti na Hrvaškem in v Sloveniji, stroški uvedbe evra, zaprtje neživilskih trgovin ob nedeljah v pretežnem delu leta, visoka rast obrestnih mer ter večje davčne obremenitve, so navedli.

Skupina v prihodnjem letu načrtuje za 202,3 milijona evrov (48,5 milijarde tolarjev) naložb v osnovna sredstva. Naložbe bo namenila v razvoj maloprodajne mreže na vseh trgih delovanja, optimizacijo logistične infrastrukture v Sloveniji in na Hrvaškem ter v prenovo informacijskih sistemov v Sloveniji. Skupina bo tudi nadalje preučevala možnosti strateških povezav s primernimi trgovci na ključnih trgih izven Slovenije.

Število zaposlenih se bo povečalo

V letu 2007 se bo po navedbah Mercatorja povečalo tudi število zaposlenih. Do konca leta naj bi bilo v skupini 20.683 zaposlenih, kar je za 4,9 odstotka več od ocenjenega števila zaposlenih na koncu letošnjega leta. Od tega bo konec leta 2007 33,4 odstotka zaposlenih na trgih izven Slovenije.

Mercator je za izvedbo strateške povezave v Srbiji, in sicer za delno poplačilo kupnine za pridobitev večinskega lastniškega deleža v M-Rodiču, povečal osnovni kapital. Kot so danes še sporočili iz družbe, je bilo povečanje v sodni register vpisano minuli petek, osnovni kapital pa po povečanju znaša 37,65 milijarde tolarjev in je razdeljen na 3.765.361 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 tolarjev.