Najbolj iskani profil: računalniški programer inženir

Center RS za poklicno izobraževanje je ocenil kadrovsko stanje in poklicne standarde na področju računalništva in informatike. Študija odkriva manko kakovostnih kadrov z višjo in visoko stopnjo izobrazbe.

Objavljeno
04. februar 2007 12.13
Ljubljana - Področni odbor za računalništvo in tehniko pri Centru RS za poklicno izobraževanje, je izdelal Študijo, ki ocenjuje kadrovsko stanje in poklicne standarde na področju računalništva in informatike. Z anketo, ki so jo izvedli med slovenskimi podjetji, so ugotovili da so poklicne kvalifikacije v Sloveniji slabo poznane, podjetja pa se na področju kadrov informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) srečujejo s pomanjkanjem kakovostnih kadrov, predvsem tistih z višjo in visoko stopnjo izobrazbe.

Najbolj iskani poklicni profili

Na podlagi ankete so sestavili seznam šestnajstih najbolj iskanih poklicnih profilov. Na prvih petih mestih so računalniški programer inženir, napredni računalniški programer inženir informatike, programer vzdrževalec in vodja projektov na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Problem obsega zahtevanih znanj in sposobnosti

Avtorji študije so poudarili, da so nekateri obstoječi poklicni standardi zaradi hitrih sprememb in razvoja na področju računalništva in informatike ponekod zastarani, čeprav je tehnični del zahtev dobro določen. Največji problem vidijo v širini obsega zahtevanih znanj in sposobnosti. Nekateri poklicni standardi so po njihovem mnenju preveč akademski in ne kažejo dejanskih potreb v organizacijah, po drugi strani pa zahtevajo od najosnovnejših tehničnih poklicev zapletena organizacijska, ekonomska in pravna znanja, ki nikakor ne sodijo na takšno delovno mesto.

Novi standardi

Kot so avtorji ugotovili pri analizi obstoječega stanja, je nekaj zdajšnjih standardov povsem primernih, nekaj pa jih potrebuje temeljito prenovo ali združitev z drugimi poklicnimi profili. Poklicni standard Izdelovalec spletnih strani je na primer po njihovem mnenju preširok, zato zanj predlagajo dva standarda: načrtovalec in programer spletnih strani.

Študija zajema tudi primerjavo slovenskih poklicnih standardov, s standardi nekaterih drugih evropskih držav. Avtorji študije ugotavljajo, da so slovenski standardi med boljšimi v Evropi, kar pa še ne pomeni da so dobri. Hkrati opozarjajo, da bi mednarodno sodelovanje na tem področju lahko še poglobili.