Nevidni delavci sveta za sredo napovedali javni shod pred Novisto

Protestniki se bodo v sredo odpravili do sedeža podjetja Novista ter od njegove direktorice Marjance Kaučič zahtevali »takojšnje prenehanje z grožnjami in pritiski na stanovalce delavskih domov ter upoštevanje njihovih zahtev po brezplačnem bivanju v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih sistematično kršila delodajalec in država«.

Objavljeno
07. februar 2011 17.26
Maja Prijatelj, gospodarstvo
Maja Prijatelj, gospodarstvo
Ljubljana - Nekdanjim in še vedno zaposlenim delavcem hčerinskih družb SCT, ki bivajo v delavskih domovih na Šmartinski cesti v Ljubljani, je zaradi neustreznega odziva delodajalca in stanodajalca (podjetje Novista, hčerinska družba SCT) na zahteve, ki bi izboljšale njihov položaj, dokončno prekipelo. Delavci so oblikovali samoorganizirano skupino v okviru Nevidnih delavcev sveta (IWW), ki je napovedala protestni shod pred Novisto in Zavodom RS za zaposlovanje.
 
»Zaradi režima sistematičnega izkoriščanja migrantskih delavcev, za katerega je značilna popolna odvisnost delavcev od delodajalcev in njihova izključenost iz sistema socialnega varstva, so se številni delavci SCT znašli v hudi stiski. Večje število delavcev je bilo odpuščenih, drugim se je iztekla pogodba o zaposlitvi, nekateri pa so celo primorani delati brez plačila. Delodajalec jim dolguje plače, regres in druge obveznosti. Zaradi diskriminatorne zakonodaje in meddržavnih sporazumov mnogi med njimi kljub vplačevanju prispevkov za socialno varnost niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Za številne delavce izguba zaposlitve pomeni hkrati tudi prenehanje dovoljenja za bivanje in s tem izgon iz države, kar jim onemogoča udejanjenje pravic, ki so povezane z neprekinjenim prebivanjem v Sloveniji,« so v izjavi za medije zapisali Nevidni delavci sveta.

Med tistimi, ki jim zaradi (nezakonite) prekinitve delovnega razmerja grozi izguba prebivališča, je tudi nekdanji delavec podjetja SCT GEM Gradbena mehanizacija Zuhdija Nišić. Direktorica Noviste Marjanca Kaučič in njeni podrejeni so se ga zaradi neplačila stroškov prebivanja v domu poskušali znebiti z odjavo z začasnega prebivališča na naslovu delavskega doma, zamenjavo ključavnice na vratih njegove sobe in obiskom policista.

Protestniki se bodo v sredo ob deseti uri dopoldne z dvorišča nekdanje tovarne Rog zato najprej odpravili do sedeža podjetja Novista ter od njegove direktorice Marjance Kaučič in njenih podrejenih zahtevali »takojšnje prenehanje z grožnjami in pritiski na stanovalce delavskih domov ter upoštevanje njihovih zahtev po brezplačnem bivanju v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih sistematično kršila delodajalec in država«.

Protest bodo sklenili pred zavodom za zaposlovanje na Parmovi ulici, kjer bodo opozorili, da delavci iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije brez dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost, čeprav so vplačevali prispevke za socialno varnost.