Nezaupnica predsednici uprave Triglav Naložbe

Skupščina družbe Triglav Naložbe je predsednici uprave družbe Metki Petek izrekla nezaupnico. V nadzorni svet sta bila za štiriletni mandat izvoljena Simona Kozjek in Igor Kušar.

Objavljeno
26. avgust 2009 17.20
Ta.R./STA
Ta.R./STA
Ljubljana - Skupščina družbe Triglav Naložbe je v torek - prisotnega je bilo 79,94 odstotka kapitala, kolikor je v lasti Zavarovalnice Triglav - predsednici uprave družbe Metki Petek izrekla nezaupnico. V nadzorni svet sta bila za štiriletni mandat izvoljena Simona Kozjek in Igor Kušar.

Skupščina je predsednici uprave Petkovi izrekla nezaupnico. Kot so pojasnili v Zavarovalnici Triglav, so se za izrek nezaupnice odločili, ker uprava v zakonskem roku ni izpolnila zakonske obveznosti objave sklica in dnevnega reda skupščine skladno z delničarjevo zahtevo za sklic skupščine.

Upravi in nadzornemu svetu je skupščina za delo v letu 2008 podelila razrešnico, seznanila pa se je tudi z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Za revizorja za letošnje poslovno leto je imenovala družbo KPMG Slovenija.